Remium intervjuade VD Per Witalisson angående bokslutskommuniké för perioden 1 september 2012 – 31 augusti 2013 i samband med att den presenterades. Klicka här för att se videon.