Nu finns filmer från Eolus seminarium samt anförande av VD Per Witalisson på årsstämman 2017 tillgängliga. Filmerna, tillsammans med tidigare presentationer, kan ses genom att klicka här.

Enskilda föredrag kan nås genom att klicka i vänstra översta hörnet av filmen på sidan med samtliga Eolus filmer eller genom att klicka nedan.

Kikki Kleiven, forskare vid Bjerknescentret på Bergens Universitet.
Klimatförändringar – anpassning och
möjligheter.

Per Witalisson, VD Eolus.
Vind i USA – Eolus möjligheter på världens näst största vindkraftsmarknad.

Per Witalisson, VD Eolus.
Eolus bidrag till en marknad i förändring.

Marcus Landelin, vice VD Eolus
Eolus bidrag till en marknad i förändring, fortsättning.

Mia Bodin, partner och analyschef Bodecker Partners AB.
Vad händer på elcertifikatsmarknaden?

Thomas Nilsson, senior originator Axpo.
Elmarknadens drivkrafter och framtid.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Den nödvändiga omställningen av samhället.