Arbetet pågår med att bygga vindpark Kråktorpet i Sundsvalls kommun. 21 av de 43 vindkraftverken av modell Vestas V136 är installerade. Efter färdigställande kommer vindparken att överlämnas till kunden Aquila Capital.