Stigafjellet vindpark är den första anläggningen som Eolus färdigställer i Norge.