Byggnationen av Øyfjellet vindpark i Mosjøen i Norge pågår. När vindparken är färdigbyggd kommer det att vara den största landbaserade vindparken i Norge och är på många sätt ett av Europas mest spännande projekt.

Huvudentreprenör är Veidekke och Nordex är turbinleverantör. Øyfjellet kommer att producera cirka 1 200 GWh förnybar el varje år. Total installerad effekt är 400 MW.

När vissa säger att saker inte kan låta sig göras – som att bygga en vindpark i utmanande terräng – så håller vi verkligen inte med. Vårt framtidstänkande går långt tillbaka och vi har inga intentioner att sluta.