Vindpark Öyfjellet

Byggnationen av vindpark Öyfjellet i Vefsn kommun i Norge pågår. Per dags datum är 60 av de 72 vindkraftverken monterade och 6 producerar elektricitet. Vindparken kommer att bestå av 72 turbiner av modellen Nordex N149 5,X MW med en total installerad effekt om 400 MW.

Nedan återfinns en film från byggnationen av vindparken och transport av vindkraftskomponenter från hamnen i Mosjöen till sajt.