I det spektakulära 400 MW-projektet Öyfjellet har samtliga 72 turbiner monterats. Färdigställande och överlämnande av projektet som består av 72 Nordex N149 5.x MW turbiner beräknas ske under första kvartalet 2022.