Eolus har sålt två idrifttagna vindkraftverk av modellen Enercon E48 800 kW. Verken togs i drift 2006 och är belägna i Nasva på Ösel i Estland. Vindkraftverken var de första Eolus driftsatte utanför Sverige.