Eolus har lämnat in ansökningar till länsstyrelserna i Hallands och Skåne län om att få utveckla totalt fyra solcellsparker i Falkenbergs, Laholms och Båstads kommuner. Går allt enligt plan kan parkerna producera solel motsvarande elbehovet för fler än 7700 villor redan inom tre år.

De planerade solcellsparkerna möjliggör ett tillskott av förnybar el i elområde 4, där det finns ett stort behov av el men ett stort underskott av elproduktion. Anläggningarnas planerade maxeffekt är ca 148MW och med en årlig produktion som motsvarar elbehovet för fler än 7700 villor. Mängden koldioxidutsläpp som undviks med den planerade elproduktionen uppgår till nästan 62 000 ton per år.

Arrendeavtal har slutits med fyra privata fastighetsägare och innebär att totalt 155 hektar mark kan användas till förmån för förnybar elproduktion i form av solpaneler. Platserna har god solinstrålning och få motstående intressen.

– Det är otroligt spännande att se att vår satsning på solenergi ta form med markavtal och påbörjade myndighetsprocesser. Det innebär att vi tar viktiga steg mot en ökad produktion av förnybar el i södra Sverige, säger Emil Nordström, affärsutvecklingschef på Eolus.