Eolus undersöker för närvarande förutsättningarna för byggnationen av två havsbaserade vindkraftsparker i finska Bottniska havet.

Eolus har skickat in en ansökan till finska regeringen för tillåtelse att utreda havsbaserade vindkraftsprojekt i Finlands exklusiva ekonomiska zon. Utredningsansökan förväntas beviljas under året. Ena havsområdet är 90 kilometer utanför kusten vid Pori, det andra befinner sig 30 kilometer utanför kusten vid Merikarvia.

– Vårt mål är att båda parkerna ska börja producera el under 2030-talet, säger Anu Vaahtera, projektledare på Eolus Finland. De olika faserna gällande licenser och utvecklingen av havsbaserad vindkraftsteknologi kan dock påverka schemat.

Konstruktionen av havsbaserade vindkraftverk kräver en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där Eolus undersöker direkta och indirekta påverkan av projekten. En viktig del av MKB:n är en aktiv diskussion med bland annat lokalbefolkningen.

– Vi vill hitta de bästa möjliga lösningarna, berättar Anu. Med hjälp av utredningar och opinionsundersökningar vill vi säkra att de havsbaserade vindkraftsverken inte har en negativ påverkan på bland annat lokalbefolkningen, verksamheter eller naturen.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska påbörjas under slutet av 2022 och beräknas ta två år. Projekten kräver ett flertal tillstånd från myndigheter innan regeringen kan fatta ett slutligt beslut gällande implementeringen av projekten.

Havsbaserad vindkraft kan avsevärt öka Finlands elproduktion

De planerade vindkraftsparkerna beräknas producera en total elkapacitet på 3,5 gigawatts (GW), vilket motsvarar 14-16 terawattimmar (TWh) förnybar el för det finska elnätet årligen. Under 2021 producerades 8,1 TWh el genom vindkraftverk i Finland.

Vindkraftsparken Wellamo som planeras utanför Pori beräknas ha en årlig kapacitet på cirka 2 GW. Vindkraftsparken Tuulia som planeras utanför Merikarvia beräknas ha en kapactitet på 1,5 GW.

– För Wellamo Offshore undersöker vi förutsättningarna att implementera parken på cirka 1,000 kvadratkilometer och cirka 670 kvadratkilometer för Tuulia, förklarar Vaahtera. Antalet turbiner för parkerna beräknas bli ungefär 100 var men det slutliga antalet påverkas av både mer detaljerade planer och storleken på turbinerna.

Havsbaserad vindkraft hjälper till att uppnå klimatmålen

Eolus havsbaserade vindkraft möjliggör produktionen av förnybar el i Finland.

– Havsbaserad vindkraft spelar en ledande roll i att uppnå Finlands klimatmål och även våra förnybara energimål och elektriciteten som våra samhällen och industrier behöver, avslutar Anu Vaahtera.

Utöver detta har havsbaserad vindkraft positiva effekter på den regionala ekonomin. Konstruktionen, driften och underhållet av parkerna skapar bland annat nya arbetsmöjligheter för marina industrin och marina transporten.

För mer information:

Anu Vaahtera
Project Manager Offshore
anu.vaahtera@eolusvind.com
+358 50 563 0326