Det sista vindkraftverket i vindparken Øyfjellet i Norge är nu driftsatt och alla 72 turbiner har börjat producera el.

Detta är en viktig milstolpe på vägen mot att slutföra projektet som har lidit av förseningar sedan pandemin började 2020.

Vindpark Øyfjellet har en kapacitet på 400 MW och omfattas av ett 15-årigt elförsäljningsavtal (PPA) med Alcoa Norway AS. Vindkraftparken förser Alcoas produktionsanläggning i Mosjøen med lokalt producerad förnybar el.

Eolus sålde 2019 100 % av aktierna i Øyfjellet Wind AS, som äger alla rättigheter att etablera vindparken, inklusive det 15-åriga elförsäljningsavtalet med Alcoa, till Aquila Capital.