Länsstyrelserna i Örebro och Hallands län har godkänt Eolus ansökningar om etablering av två solcellsparker i Örebro och Laholms kommuner.

Parken Södra Valla i Örebro, i elprisområde SE3, är på 38 hektar och kan ge en installerad effekt på 37 MW med en årlig elproduktion på 40 GWh.

Säbyholm heter det andra projektet och är beläget i Laholms kommun i SE4. En yta om 72 hektar kan ge plats åt 51 MW solceller och en elproduktion på 61 GWh/år.

– Det är väldigt roligt att länsstyrelserna är positiva till placeringen av dessa parker och att vi får möjlighet att tillföra ny energi där den behövs som mest, i elprisområde 3 och 4, säger Emil Nordström, affärsutvecklingschef på Eolus.

Mängden koldioxidutsläpp som undviks genom den sammanlagda elproduktionen för de två solparkerna beräknas till ca 40 000 ton per år. Detta enligt uträkningar från Energiforsk* som visar att produktion av 1 MWh solenergi i Sverige motsvarar en minskning av fossil elproduktion med ca 400 kg.

https://energiforsk.se/program/solel/rapporter/utbyggnad-av-solel-i-sverige-2017-376/