Som en del i vår långsiktiga strategi på den polska marknaden har vi förvärvat 8 MW solkraftsprojekt i sen utvecklingsfas i Polen.

Projekten, som befinner sig på två olika platser, har erhållit färdiga förutsättningar för nätanslutning och Eolus fortsätter utvecklingen av dem tills att de är färdiga för byggnation. Projekten har förvärvats av en erfaren lokal utvecklare och vi ser potential i att fortsätta detta samarbete, både inom solkraft men även vindkraft och energilagring.

– Denna transaktion är ganska liten men ett viktigt steg för oss i Polen eftersom det handlar om projekt som redan har nätanslutning. Vi har utmaningar med elnätet i Polen och kommer troligtvis att se fler av den här typen av transaktioner framöver. Med dessa projekt i vår polska portfölj hoppas vi på att börja bygga våra första projekt i Polen redan nästa år, berättar Daniel Larsson, landschef på Eolus Polen.

Projekten är bra tillägg till våra övriga projekt inom solkraft som håller på att utvecklas i Polen, vilka totalt uppgår till över 900 MW.