Långmarken invigdes 2017 och har nu sålts till Glennmont Partners.

Långmarken i Kristinehamn stod klar 2017 och består av åtta Vestas turbiner. Sex av dessa turbiner förvärvades av European Investment Bank (EIB) och Mirova-Eurofideme 2, en hållbar fond förvaltad av Mirova, ett dotterbolag till Natixis Global Asset Management helt dedikerade till ansvarsfulla investeringar.

Genom projektet kunde Eolus hjälpa både Mirova och EIB att göra en långsiktigt hållbar investering på den svenska vindmarknaden. Långmarken var det första vindkraftsprojektet i Sverige som Europeiska investeringsbanken finansierade under Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI).

Hittills har Eolus varit ägare till 10% av vindkraftsparken men har nu sålt denna del till Glennmont Partners, som har köpt hela parken. Vi önskar Glennmont lycka till och tackar Mirova för ett bra samarbete genom åren. Vindkraftsparken kommer fortsättningsvis att förvaltas och drivas av Eolus på uppdrag av ägaren.

Långmarken, Kristinehamn