Hoppa till innehållet

Hållbarhetsrapporter och rankningar

Vi vill att våra hållbarhetsredovisningar ska vara så öppna och transparenta som möjligt och arbetar aktivt med att utvärdera de externa rankningar som görs på bolaget.

Hållbarhetsredovisning

Eolus har hållbarhetsrapporterat sedan 2017/2018. Som vägledning och inspiration i arbetet har de väsentliga hållbarhetsfrågor inom miljö, socialt ansvar och ekonomi som används inom ramen för Global Reporting Initiative (GRI) använts. Vi har under det gångna året arbetat för att utöka vår hållbarhetsrapportering.

Hållbarhetsrankningar

Hållbarhetsrankningar har blivit allt viktigare för våra intressenter och Eolus utvärderas årligen av ett antal aktörer. Hållbarhetsrankningarna nyttjar allmäntillgänglig information för att utvärdera ett bolags hållbarhetsarbete. Vi arbetar fortlöpande med de rankningar som görs av Eolus som bolag och rapporterna fungerar som ett verktyg för att förbättra vårt hållbarhetsarbete. Nedan finns en kort beskrivning på de aktörer som vi aktivt arbetar med, samt länkar till våra senast uppdaterade rankningar.

Sustainalytics

ESG-rankning, som riktar in sig på börsnoterade bolag, nyttjar ett tvådimensionellt materialitetsramverk som mäter ett bolags exponering till industrispecifika materiella risker och hur väl bolaget hanterar de identifierade riskerna.

Sustainalytics ranking 2023

Nasdaq ESG data portal

Som ett börsnoterat bolag, delar Eolus hållbarhetsdata med Nasdaq som listas i deras ESG portal. Därav är vi klassificerade som en ”Nasdaq ESG Transparency Partner”. Läs mer här.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America