Fornybar by Eolus Hydro Rein

I det gemensamma bolaget Fornybar arbetar Eolus och Hydro Rein för att möta Sveriges behov av mer förnybar elproduktion. Eolus var år 1990 landets första kommersiella vindkraftsutvecklare och är idag en ledande aktör inom vindkraft, solenergi och lagring. Norsk Hydro bildade år 2021 Hydro Rein för att bidra till att minska industrins klimatpåverkan. Hydro Rein avser att vara en långsiktig ägare i de projekt som utvecklas.

..

Hållbar utveckling

Efterfrågan på el ökar i Sverige. Fossil energi ska bytas ut mot förnybar el inom både industri- och transportsektorn. Fortsatt tillväxt och nya arbetstillfällen i hela landet kräver en utbyggnad av elproduktionen. I vår utveckling av vindkraftsprojekt ställer vi höga krav på oss själva att minimera såväl påverkan på miljön som de störningar som kan uppstå. Dessutom tycker vi det är viktigt att bidra positivt till områden där vi bygger. Vi har en modell som reglerar ersättning till markägare, närboende och lokalsamhället. Tillsammans är det vårt bidrag till en hållbar utveckling. 

Projekt

Fornybar driver främst projekt i Värmland och Dalarna. 

..

Garpenberg

Projekt i Hedemora och Avesta kommuner med 21 vindkraftverk som skulle kunna ge 586 GWh förnybar elproduktion per år vilket motsvarar årsbehovet av hushållsel för cirka 117 000 hushåll.

Humletorp

Projekt i Årjängs kommun med tolv vindkraftverk som skulle kunna ge 289 GWh förnybar elproduktion per år vilket motsvarar årsbehovet av hushållsel för cirka 55 000 hushåll.

Styggtjärnsberget

Projekt i Smedjebackens och Norbergs kommuner med 18 vindkraftverk som skulle kunna ge 395 GWh förnybar elproduktion per år vilket motsvarar årsbehovet av hushållsel till cirka 79 000 hushåll.

Kontakta oss

Hör gärna av dig om du har frågor om Fornybar. För frågor kring enskilda projekt hänvisar vi till de kontaktuppgifter som finns angivna på projektsidorna.

Terms and conditions link

© Förnybar by Eolus Hydro Rein | 2024