Hoppa till innehållet

Styggtjärnsberget

by Eolus Hydro Rein

Fornybar by Eolus Hydro Rein undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Styggtjärnsberget” i Smedjebackens och Norbergs kommuner

Typ

Landbaserad vindkraft

Fas

Planering

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

395 GWh

Styggtjärnsberget är ett samarbete mellan Eolus och Hydro Rein. Vi kallar det Fornybar.

Se fler projekt från Fornybar

Snabba fakta

Namn

Styggtjärnsberget vindkraftspark

Antal verk

max 18 st

Areal projektområde

12 km²

Totalhöjd

max 280 m

Planerad driftstart

2030

Om projektet

Området som utreds är ca 12 km² stort och beläget ca 7 km norr om Fagersta och ca 6 km väster om Norberg, i Dalarnas och Västmanlands län. Området bedöms kunna rymma en vindkraftspark med upp till 18 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 280 meter.

Den förväntade nettoproduktionen av el från 18 vindkraftverk i detta område förväntas kunna uppgå till omkring 395 GWh per år vilket skulle motsvara årsbehovet av hushållsel för ca 79 000 hushåll.

Tillståndsprocessen

Innan en ansökan om tillstånd kan lämnas in för prövning, ska den föregås av en samrådsprocess enligt miljöbalken. Syftet med samrådsprocessen är att inhämta synpunkter och information från närboende, särskilt berörda, organisationer, föreningar, kommun och myndigheter och är av stor vikt för projektets kommande utveckling.

Samråd för Styggtjärnsberget genomfördes mellan november 2022 och januari 2023. Det samrådsunderlag och de fotomontage som då togs fram finns att ladda ner nedan.

Nästa steg i tillståndsprocessen är att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram vilken ska lämnas in tillsammans med ansökan. Tillstånd söks hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. Målsättningen är att lämna in en tillståndsansökan i början av hösten 2024.

Milstolpar

2021

Förstudie

vinter 2022/2023

Samråd med myndigheter och allmänhet

2023

Fortsatt miljöutredning

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America