Hoppa till innehållet

Projektmodell

Eolus projektmodell omfattar flera steg i en väletablerad kedja för att utveckla förnybara energiprojekt.

Projekten föds hos avdelningen Origination, där fokus ligger på att skapa nya affärsmöjligheter på olika marknader.

Nästa steg är Project Development, där våra projektutvecklare genomför studier, samråd och tillståndsprocesser.

Samtidigt inleder vår kommersiella avdelning Commercial diskussioner med potentiella investerare.

Efter att tillstånd beviljats övergår projekten till avdelningen Construction. I denna fas ansvarar Eolus som beställare för byggandet av förnyelsebara energiprojekt och samarbetar med entreprenad-, elnät- och turbin- eller solcellsleverantörer för att genomföra etableringen.

Sista steget i är Asset Management. Här hanterar Eolus anläggningar för kunders räkning och arbetar för att maximera produktionen över tid genom övervakning och underhåll av anläggningarna.

Genom denna heltäckande projektmodell fortsätter Eolus att forma en hållbar och förnybar framtid för energisektorn.

Vår portfölj

Eolus skapar bestående värde genom en dynamisk portfölj för projektutveckling som möter de föränderliga marknadsbehoven. Vår portfölj omfattar projekt på obruten mark som initierats av Eolus samt strategiskt förvärvar projekt i olika faser av utveckling som sträcker sig över olika teknologier och geografiska områden. Vår portfölj är hörnstenen i vårt långsiktiga värdeskapande, vilket möjliggör snabb och hållbar tillgång till energi.

Utforska vår portfölj i tabellerna, som visar fördelning per teknik- och marknad.

Marknader

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America