Hoppa till innehållet

Rapporter och rankningar

Genom att utveckla projekt för förnybar energi bidrar Eolus till en hållbar framtid och omställningen av energisystemet. Vi ska arbeta på ett ansvarsfullt sätt i alla delar av verksamhet och vår långsiktiga hållbarhetsstrategi till 2040 visar vägen för detta. Den innehåller tydliga mål för klimat, biologisk mångfald och samhällsengagemang. Mer information finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

Hållbarhetsrankningar

Hållbarhetsrankningar har blivit allt viktigare för våra intressenter och Eolus utvärderas årligen av ett antal aktörer. Hållbarhetsrankningarna nyttjar publikt tillgänglig information för att utvärdera ett bolags hållbarhetsarbete. Eolus arbetar fortlöpande med de rankningar som görs av Eolus och rapporterna fungerar som ett verktyg för att förbättra vårt hållbarhetsarbete. Nedan finns en kort beskrivning av de aktörer som vi aktivt arbetar med, samt länkar till de senast uppdaterade rankningarna.

Sustainalytics

ESG-rankning som riktar in sig på börsnoterade bolag, nyttjar ett tvådimensionellt materialitetsramverk som mäter ett bolags exponering till branschspecifika materiella risker och hur väl bolaget hanterar de identifierade riskerna.

Sustainalytics rating 2023

Nasdaq ESG

Som ett börsnoterat bolag delar Eolus hållbarhetsdata med Nasdaq som listas i Nasdaqs ESG-portal. Därmed är Eolus klassificerat som en” Nasdaq ESG Transparency Partner”.

Läs mer här

Communication on Progress - UNGC​

Som undertecknare av FN:s Global Compact rapporterar Eolus årligen våra framsteg gentemot Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen. Här kan du läsa Eolus senaste Communication on Progress

Norska öppenhetslagen

Den norska öppenhetslagen syftar till att främja respekten för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor bland företag, samtidigt som allmänhetens tillgång till information säkerställs. Lagen kräver att stora norska företag, såväl som stora utländska företag som erbjuder produkter och tjänster i Norge, ska utföra due diligence-bedömningar i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Det handlar om att kartlägga, förebygga, redovisa och följa upp hur företaget hanterar faktiska och potentiella negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Företag måste undersöka sin egen verksamhet, leveranskedja och affärspartners för att visa potentiella och eventuella faktiska konsekvenser för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Eolus Vind Norge Holding AS rapporterade enligt den norska öppenhetslagen för 2022, se nedan. Bolaget behöver inte rapportera för 2023.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America