Hoppa till innehållet

Mänskliga rättigheter

Eolus stödjer erkända internationella konventioner om mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor och har nolltolerans mot barnarbete, tvångsarbete och människohandel. Vårt arbete inom området utgår från OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, det internationella regelverket för mänskliga rättigheter samt principerna i FN:s Global Compact som är världens största hållbarhetsnätverk. Baserat på dessa har vi uppförandekod och policyer som styr vårt arbete för mänskliga rättigheter. 

Som företag är vårt ansvar att respektera mänskliga rättigheter och ha processer för att identifiera möjliga och faktiska risker men också undvika att genom våra affärsrelationer orsaka, bidra till eller vara kopplade till att mänskliga rättigheter kränks. Detta gäller både i Eolus egen verksamhet och i vår leverantörskedja. 

Dialog med urfolk i projektområden

I samband med energiomställningen måste noggrann hänsyn tas till mänskliga rättigheter, inte minst urfolks, såsom samers, rättigheter. Tillståndsgivning för energianläggningar styrs av en rad lagar och regelverk för att säkerställa att urfolks rättigheter respekteras och att hänsyn tas till andra samhällsintressen. Innan ett projekt får tillstånd genomförs en demokratisk process med möjlighet att lämna synpunkter och det görs också en rad undersökningar. Eolus har lång erfarenhet av dialog med urfolk som lever och verkar i närheten av eller inom våra projektområden och vi strävar alltid efter att starta dialogen så tidigt som möjligt. 

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America