Hoppa till innehållet

Hållbarhetsstyrning

Eolus har som målsättning att hållbarhet ska vara en integrerad del av vår verksamhet.

Eolus styrelse har det övergripande ansvaret för att säkerställa att bolaget förvaltas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det dagliga ansvaret för hållbarhet har styrelsen delegerat till VD som ansvarar för att verkställa styrelsens beslut och strategier. Ledningsgruppen ansvarar för framtagning och uppföljning av strategi, prioriteringar, riktlinjer och beslut inom hållbarhetsområdet. Eolus kommunikations- och hållbarhetschef ingår i ledningsgruppen och säkerställer att hållbarhet integreras i verksamheten. I ledningsgruppen ingår även Eolus bolagsjurist och HR-chef som båda har viktiga roller i bolagets hållbarhetsstyrning. Eolus har också en  hållbarhetskoordinator och en HSE-koordinator som arbetar aktivt med att integrera och delegera hållbarhetsfrågor tillsammans med HR-funktionen.

Eolus hållbarhetsarbete bygger på OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt principerna i UN Global Compact och regleras genom vår Code of Conduct samt ett antal policys.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America