Hoppa till innehållet

Hållbarhetsstyrning

För en långsiktigt hållbar energiomställning behöver affärerna göras på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att Eolus kräver att våra medarbetare såväl som samarbetspartners och leverantörer ska agera enligt god affärsetik. En god grundläggande styrning, med tydliga krav och förväntningar, tydliga värderingar och samarbete är avgörande. Eolus ska vara en krävande men omtänksam samarbetspartner, som är transparent och ansvarstagande.

Styrning och organisation

Eolus styrelse har det övergripande ansvaret för att säkerställa att bolaget förvaltas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det dagliga ansvaret för hållbarhet har styrelsen delegerat till VD som ansvarar för att verkställa styrelsens beslut och strategier. Ledningsgruppen ansvarar för framtagning och uppföljning av strategi, prioriteringar, riktlinjer och beslut inom hållbarhetsområdet. Eolus kommunikations- och hållbarhetschef ingår i ledningsgruppen och säkerställer att hållbarhet integreras i beslut och verksamhet. Även Eolus bolagsjurist och HR-chef har viktiga roller i bolagets hållbarhetsstyrning och ingår i ledningsgruppen. Eolus har också två hållbarhetsspecialister och en HSE-koordinator som arbetar med att integrera hållbarhetsfrågor i organisationen tillsammans med HR-funktionen. Ansvaret för att implementera strategin och uppnå våra mål har fördelats på olika roller enligt bilden nedan.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America