Hoppa till innehållet

Väsentliga frågor

För att skapa en förståelse för vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för våra intressenter, och därmed för Eolus, utförs väsentlighetsanalyser med jämna mellanrum. Dessa baseras på dialoger med våra intressenter.

Intressentdialog

Genom kontinuerlig dialog med våra intressenter får vi en förståelse för vad som förväntas av Eolus när det gäller hållbarhet, vad som är viktigt för intressenterna, hur vår verksamhet påverkar dem och hur vi tillsammans kan lösa gemensamma utmaningar. Dessa dialoger sker i olika forum, vanligtvis i möten kring hållbarhetsrelaterade frågor, men även i samband med branschrelaterade forum och evenemang.

Väsentlighetsanalys

Eolus hållbarhetsstrategi har sin grund i de hållbarhetsaspekter som anses vara väsentliga för bolaget. Eolus senaste väsentlighetsanalys gjordes 2022, då vi genomförde analysen enligt principerna för dubbel väsentlighet, dvs vi tog hänsyn till hur bolagets verksamhet påverkar omvärlden och hur omvärlden påverkar bolaget.

De väsentliga frågor som har identifierats vara väsentliga för Eolus visualiseras nedan:

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America