Hoppa till innehållet

Lagring

Olika former av energilagring kommer att bli en allt viktigare del av elsystemet i takt med att andelen vind- och solkraft ökar. Lagring kan ske genom en rad olika tekniker och ske genom såväl storskaliga som småskaliga lösningar. Storskaliga lagringslösningar kan utöver att bidra till högre utbyggnad av intermittenta kraftkällor också ge balanseringsmöjligheter, kapa konsumtionstoppar och ge en större trygghet i elsystemet genom sin tillgänglighet. Eolus arbetar med batterilager kopplat till produktionsanläggningar och fristående lagermöjligheter beroende på marknadsförutsättningar.

Energilagring är en avgörande teknologi inom förnybar energi som Eolus aktivt integrerar i sina lösningar. Eftersom sol- och vindkraft är beroende av väderförhållandena för att generera el, kan produktionen variera över tid. Energilagring gör det möjligt att lagra den överskottsel som produceras under perioder med hög produktion och använda den när produktionen är lägre, eller när efterfrågan är högre än produktionen.

Energilagring möjliggör en jämnare och mer stabil tillförsel av förnybar energi, vilket bidrar till att lösa utmaningarna med intermittens som är förknippade med sol- och vindkraft. Genom att implementera energilagringssystem kan Eolus säkerställa att energin från vind och sol kan lagras och användas effektivt när det behövs, vilket bidrar till en mer pålitlig och hållbar energiframtid. Detta gör det också möjligt att minska användningen av fossila bränslen och främja övergången till en förnybar energieffektiv framtid.

BESS (Battery Energy Storage System) lagrar överskott på energi
Ansvarsfull leverantörskedja

Eolus köper batterienergisystem från ledande leverantörer eftersom vi inte har egen produktion av energianläggningar. Då utvinningen och förädlingen av råmaterial som krävs för att producera batterierna i energilagringsystem är ett område med identifierade risker för kränkningar av mänskliga rättigheter och negativa miljöpåverkningar har vi implementerat en rigorös process för due diligence för att utvärdera våra leverantörer. Vi utvärderar också olika alternativ för att samarbeta med andra företag inom sektorn för att bidra till att utveckla värdekedjan för batterier.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America