Hoppa till innehållet

Ledning

Per Witalisson är av styrelsen utsedd till VD för Eolus och ansvarig för bolagets dagliga verksamhet, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och styrelsens riktlinjer och anvisningar. Övriga koncernledningen består av operativ chef/vice VD, Chief Financial Officer, bolagsjurist, kommunikations- och hållbarhetschef och HR-chef.

Angivet aktieinnehav omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

Per Witalisson VD

Född: 1971

Anställd sedan: 2006 och VD sedan augusti 2012

Utbildning: Civilekonom

Erfarenhet: Revisor vid Ernst & Young 1996-2006, varav auktoriserad revisor 2003-2006.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Triventus AB.

Aktieinnehav, eget och närståendes:
A-aktier: 15 925
B-aktier: 56 616

Christer Baden Hansen COO

Född: 1979

Anställd sedan: 2023

Utbildning: M.Sc. Ekonomi och Företagsekonomi

Erfarenhet: Tidigare ledande positioner på Vestas, bl. a. Vice President, Head of Global Sales, Vestas Group och del av den förlängda globala ledningsgruppen.

Övriga uppdrag: Inga

Aktieinnehav, eget och närståendes:
A-aktier: 0
B-aktier: 15 317

Catharina Persson CFO

Född: 1975

Anställd sedan: 2013

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Wind Farms Götaland Svealand AB samt Wind Farm Jenasen AB. Styrelseledamot i SD Förvaltning i Malmö AB.

Aktieinnehav, eget och närståendes:
A-aktier: 0
B-aktier: 8 500

Heléne Sebrén HR-chef

Född: 1969

Anställd sedan: 2022

Utbildning: Fil.kand från PA-programmet

Erfarenhet: HR-chef på Eolus på konsultbasis sedan 2020, HR-chef på Tetra Pak, Sony Ericsson och Länsförsäkringar samt HR-konsult i eget bolag.

Övriga uppdrag: Inga

Aktieinnehav, eget och närståendes:
A-aktier: 0
B-aktier: 1 991

Karin Wittsell Heydl Chef kommunikation & hållbarhet

Född: 1972

Anställd sedan: 2022

Utbildning: Fil. kand. i kommunikationsvetenskap

Erfarenhet: Har arbetat med kommunikation i en rad olika branscher, bland annat som kommunikations- och marknadschef på Wihlborgs Fastigheter AB.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav, eget och närståendes:
A-aktier: 0
B-aktier: 5 965

Karl Olsson Bolagsjurist

Född: 1963

Anställd sedan: 2011

Utbildning: Juristexamen

Erfarenhet: Advokat vid Setterwalls och Linklaters advokatbyrå samt bolagsjurist på Vattenfall AB:s koncernstab. Har även varit anställd och ingått i ledningsgruppen i Awapatent AB och drivit egen verksamhet i Terrier Law AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Vindkraft i Dalåsen AB. Styrelseledamot och VD i Terrier Law AB. Styrelseledamot i Skogskovall AB och Rockneby Vind AB. Särskild delgivningsmottagare för Snickaregatan Holding AB.

Aktieinnehav, eget och närståendes:
A-aktier: 0
B-aktier: 13 029

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America