Hoppa till innehållet

Risker

Eolus genomför regelbundet en särskild riskanalys med fokus på hållbarhetsrelaterade risker. De risker som bedömts ha högst sannolikhet och störst påverkan är kopplade till vår leverantörskedja.

Risker i leverantörskedjan

Vi är väl medvetna om att det finns sociala utmaningar kopplade till utbyggnaden av den förnybara energiproduktionen. Eolus senaste riskanalys identifierade att det finns en hög risk för brott mot mänskliga rättigheter i vår leverantörskedja. Branschtypiska risker finns vid utvinning och förädling av råmaterial för produktion av vindkraftverk, solcellspaneler och batterier.

De risker som lyfts fram är framför allt relaterade till:

 • en osäker arbetsmiljö
 • att urfolks rättigheter inte respekteras
 • tvångsarbete
 • barnarbete

Bakgrunden till dessa är att merparten av världens utvinning av de metaller som krävs i produktionen av komponenter och material som används i vindkraftverk, solpaneler och batterilagersystem sker bland annat i Kina och Kongo, där det finns en känd problematik kring dessa frågor.

Risker i byggfasen

Risker i samband med byggnation av energiparker är främst kopplade till en hälsosam och säker arbetsmiljö samt skador på miljön, såsom oljespill från maskiner. Eolus har fastställt minimikrav inom arbetsmiljö och säkerhet som gäller för alla leverantörer som utför arbeten för bolagets räkning. Dessa utgör en gemensam bas för säkerhetsarbetet. Utöver detta anpassas säkerhetsarbetet efter varje lands arbetsmiljölagstiftning och lokala förutsättningar.

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America