Hoppa till innehållet

Klimat

För att uppfylla vår vision om en förnybar framtid, där alla kan leva ett både rikt och hållbart liv, behöver vi arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan från vår verksamhet. I vår hållbarhetsstrategi har vi satt ett mål om att Eolus ska uppnå nettonoll utsläpp senast 2040. Detta innebär att Eolus verksamhet och hela vår värdekedja ska uppnå en balans där de totala utsläppen av växthusgaser är i balans med de mängder som avlägsnas.

Nettonoll utsläpp 2040

Vind och sol är förnybara resurser och elproduktion från vind- och solkraft bidrar till att minska växthusgasutsläpp i mark, luft och vatten. Att etablera vindkraftverk, solpaneler och batterier är dock inte klimatneutralt. Vi arbetar aktivt för att minska utsläppen från vår verksamhet och har satt målet att vi ska uppnå netto-noll utsläpp senast 2040, i hela vår värdekedja. Vår ambition är att ansluta oss till the Science Based Targets initiative (SBTi). Det innebär att vi åtar oss att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5 graders-scenario. Vi arbetar med att kartlägga Eolus utsläppskällor för att kunna formulera ett utsläppsminskningsmål som är godkänt av SBTi och kommer publicera målet när det har godkänts.

Fallstudie – Världens första klimatneutrala bottenundersökning

2023 gjordes den första klimatneutrala* bottenundersökningen för havsbaserad vindkraft. I det finska projektet Wellamo genomfördes botten undersökningen av Clinton Marine Survey som använde fartyg som drevs av det helt förny bara och fossil – fria bränslet HVO100.

– Med teknik som gör att vi kan ha mindre skepp och fossilfritt drivmedel kan vi göra undersökningen klimatneutral, säger Philip Ljungström, projektchef på Clinton.

– Det blir lite dyrare att använda sig av HVO100 än vanlig diesel, men miljön är viktig för oss och det har varit spännande att testa detta sätt att minska projektets klimatavtryck, säger Måns Larsson, projektledare på Eolus.

Bild från Clinton Marine Survey

Sjöfarten i samband med mätning, byggnation och underhåll av havsbaserade vindkraftsparker innebär en svårfrånkomlig miljörisk. Men med fartyg som drivs på HVO100 minskar påverkan avsevärt. HVO är en förkortning för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är ett förnybart drivmedel för dieselmotorer. Bränslet kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter, som processas för att bli drivmedel för dieselmotorer. Vanligtvis förbrukas 6 000 till 10 000 liter diesel per dag under en bottenundersökning, enligt Clinton Marine Survey.

– Enligt våra beräkningar sparade vi mellan 500 och 845 ton Co2e i Wellamoprojektet**, säger Philip Ljungström.

– Vi är stolta över att vara först med att använda det här bränslet i bottenundersökning, och hoppas att det snart blir standard

Anna Lundsgård, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Eolus.

* HVO100 minskar utsläppen av växthusgaser med 90 procent enligt tillverkaren Neste. De 10 procent Co2e som blir över kompenseras av Clinton. Detta sker i första hand genom plantering av mangroveträd. I de fall där det inte är möjligt tankar Clinton HVO100 i ett annat projekt för att kompensera de sista 10 procenten som kvarstår. Detta är möjligt då det inte är alla projekt som körs på HVO100 idag, på grund av den högre kostnad som bränslet innebär.

** Beräkningen är utförd genom en jämförelse i utsläpp med antal liter diesel som skulle ha körts om HVO100 inte hade nyttjats.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America