Hoppa till innehållet

Miljö

Eolus lägger stor viktigt vid miljömässigt ansvarstagande i vår verksamhet och arbetar aktivt för att minska miljörisker och -påverkan som är förknippade med våra affärsaktiviteter. Genom att vara proaktiva i vårt miljöarbete och använda en förebyggande strategi, tar vi hänsyn till miljöpåverkan genom hela värdekedjan.

Miljömål:
Klimat

2040: Nettonoll utsläpp
Vi uppnår nettonoll utsläpp av växthusgaser i vår verksamhet och hela vår värdekedja, vilket möjliggörs genom att vi är samarbetsinriktade, innovativa och transparenta.

Biologisk mångfald

2030: Nettopositiv påverkan
Vi har en nettopositiv påverkan på den biologiska mångfalden, både på land och till havs, inom de områden där vi har rådighet.

Klimat

För att uppfylla vår vision om en förnybar framtid, där alla kan leva ett både rikt och hållbart liv, behöver vi arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan från vår verksamhet.
Läs mer

Biologisk mångfald

Klimatförändringarna är en av de huvudsakliga orsakerna till förlusten av biologisk mångfald och därför måste båda delarna hanteras samtidigt.
Läs mer

Cirkularitet

Eftersom Eolus är beroende av naturresurser för att kunna etablera anläggningar för förnybar energi, har vi en viktig roll att spela i samhällets omställning till en cirkulär ekonomi.
Läs mer

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America