Hoppa till innehållet

Hållbarhet

Eolus mål är en framtid där alla kan leva inom planetens gränser. Vi är övertygade om att lösningen finns i vår grundläggande affärsidé: att skapa värde i varje steg av utveckling, byggnation och drift av förnybara energilösningar och därigenom möjliggöra hållbara investeringar för både lokala och internationella partners.

Det innebär att Eolus affärsidé och kärnverksamhet bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling, EU:s klimatmål samt omställningen till ett fossilfritt elsystem. Om det är vind, sol eller andra energikällor spelar mindre roll. Men vi vet att framtiden är förnybar.

Hållbarhet är kärnan i Eolus verksamhet
Vår hållbarhetsstrategi

Hållbarhet ska vara en integrerad del i Eolus kärnverksamhet. När vi tar hjälp av naturens krafter, både vind och sol, bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser och motverka klimatförändringarna – men vi kan och måste göra mer än så.

Läs mer om vår Hållbarhetsstategi här

Klimat

För att uppfylla vår vision om en förnybar framtid, där alla kan leva ett både rikt och hållbart liv, behöver vi arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan från vår verksamhet.
Läs mer

Biologisk mångfald

Klimatförändringarna är en av de huvudsakliga orsakerna till förlusten av biologisk mångfald och därför måste båda delarna hanteras samtidigt.
Läs mer

Samhällsengagemang

Eftersom etablering av vind- och solprojekt medför en förändring i närområdet behöver vi ha öppna och transparenta dialoger med människor som bor och verkar i området samt hitta sätt att bidra till lokal utveckling.
Läs mer

Ansvarsfull leverantörskedja

Genom vår leverantörskedja påverkar vi både människor och miljö lokalt såväl som globalt. Därför ställer vi krav på våra leverantörer och arbetar för långsiktiga affärsrelationer.
Läs mer

Våra medarbetare och vår företagskultur

Våra engagerade medarbetare är en viktig tillgång för Eolus och det är de som driver utvecklingen av våra projekt. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och har därför fokus på kunskap, utveckling och arbetsmiljö.
Läs mer

Cirkularitet

Eftersom Eolus är beroende av naturresurser för att kunna etablera förnybara energianläggningar, har vi en viktig roll att spela i samhällets omställning till en cirkulär ekonomi.
Läs mer
Hållbarhetskontakter

Karin Wittsell Heydl

Head of Communications, IT, Sustainability

karin.heydl@eolus.com +46 76 116 71 99

Sigrid Carstairs

Sustainability Specialist

sigrid.carstairs@eolus.com +46 70 284 48 07

Anna Sundström

Sustainability Specialist

anna.sundstrom@eolus.com +46 761 31 05 50

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America