Hoppa till innehållet

Hållbarhet

Eolus grundläggande affärsidé är att skapa möjligheter att investera i förnybar energi för en hållbar framtid. Genom vår affärsidé bidrar vi till klimatmålen och omställningen till ett fossilfritt energisystem.

Vårt huvudfokus

Utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete är att dra nytta av de möjligheter som hållbart företagande innebär och att minimera de potentiellt negativa effekterna av verksamheten. I vår verksamhet är hållbarhetsområdets alla delar relevanta och angelägna, och vi arbetar därför aktivt med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Vårt miljöansvar

Ett aktivt miljöarbete är en självklarhet för oss och vi gör kontinuerliga insatser för att minska vårt klimatavtryck. Vi har ett ansvar för hur vår verksamhet påverkar miljön och miljöfrågor hanteras som en självklar del av vår verksamhet.

Läs mer om vårt miljöansvar

Vårt sociala ansvar

Eolus har som mål att vara ett ansvarsfullt bolag som bidrar till samhällets utveckling och till att vi når klimatmålen. Vi strävar efter att maximera vår positiva påverkan och minimera de potentiellt negativa effekterna av vår verksamhet i alla led.

Läs mer om vårt sociala ansvar

Agenda 2030 och FN:s Globala Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete är förankrat i FN:s mål för en hållbar utveckling samt principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning i FN:s Global Compact. Vi har identifierat att vi särskilt kan bidra till fyra av de globala målen och vissa specifika delmål kopplade till dessa.

LÄS MER OM VÅRA PRIORITERADE HÅLLBARHETSMÅL
Hållbarhetsstyrning

Eolus styrelse har det övergripande ansvaret för att säkerställa att bolaget förvaltas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Eolus hållbarhetsarbete bygger på flera riktlinjer, principer och policys.

Lär mer om vår hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsrapporter och rankningar

Eolus har hållbarhetsrapporterat sedan 2017/2018. Vi vill att våra hållbarhetsredovisningar ska vara öppna och transparenta och arbetar därför aktivt med att utöka vår hållbarhetsrapportering. Vi rankas även av externa hållbarhetsrankningar.

Läs mer om vår hållbarhetsrapportering och hållbarhetsrankningar

Hållbarhetskontakter

Karin Wittsell Heydl

Head of Communications, IT, Sustainability

karin.heydl@eolusvind.com +46 76 116 71 99

Sigrid Carstairs

Sustainability Specialist

sigrid.carstairs@eolusvind.com +46 70 284 48 07

Anna Sundström

Sustainability Specialist

anna.sundstrom@eolusvind.com +46 761 31 05 50

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America