Hoppa till innehållet

Visselblåsning

För Eolus är det viktigt att agera ansvarsfullt i våra affärsrelationer och skapa värde för våra intressenter. Det handlar i grunden om att man ska ha ett förtroende för oss som företag. Vår värdegrund innebär att vi ska ta ansvar, eftersträva delaktighet, inge förtroende och uppvisa positiva resultat. På Eolus har vi därav en Code of Conduct som alla medarbetare och konsulter ska följa.

Code of Conduct

Många av Eolus medarbetare har externa kontakter i sitt dagliga arbete, till exempel med myndigheter som hanterar tillståndsärenden, samt kunder och leverantörer där stora affärer utförs.

För Eolus är det viktigt att följa nationella antikorruptionslagar och regelverk i de länder där vi är aktiva och vi arbetar aktivt för att förebygga korruption, mutor och bedrägerier i vår värdekedja.

Varför visselblåsa?

På Eolus strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://Eolus.visslan-report.se/.

Vem kan rapportera?

Vår visselblåsarrutin är öppen för alla som önskar rapportera om någon oegentlighet eller missförhållande som hänförligt till Eolus. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i dokumentet Guidelines for Whistleblowing.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i våra Guidelines for whistleblowing. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirma VICI för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna dokumenten.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America