Hoppa till innehållet

Drift och förvaltning

Har du en driftsatt anläggning inom sol, vind eller lagring? Eller planer på att investera i vindkraft, solkraft eller energilagring? Där det en god idé att låta oss på Eolus ta hand om drift och förvaltning.

Eolus driftorganisation finns inom dotterbolaget Eolus Wind Power Management (EWPM).

Här finns erfarna medarbetare som fungerar som rådgivare till både kunder och leverantörer, men också internt till andra delar av bolaget under projekterings- och byggfaserna. Ett nära samarbete i dessa skeden ger förutsättningar för hög kvalitet i drift- och förvaltningsskedet.

Eolus utvecklar förnybara energiprojekt med intentionen att ta hand om och följa de anläggningar vi tar fram. Vi erbjuder teknisk drift och all administration av en anläggning såsom eldriftansvar, arbetsmiljöansvar, löpande bokföring och årsbokslut och hantering av försäkringar. Vi är också kontaktperson mot exempelvis aktuell leverantör av anläggningen, myndigheter och försäkringsbolag. Eolus personal kontrollerar och övervakar anläggningen via våra driftcentraler, följer upp planerad och oplanerad service, genomför löpande besök på plats, gör årliga inspektioner av anläggningen och ser till att villkor och krav från myndigheter uppfylls. Våra kunder kan köpa helhetslösningar eller delar av de tjänster som vi erbjuder på samtliga marknader där vi finns.

Tre skäl att skaffa Eolus drift- och förvaltningstjänster

Kompetens och trygghet

Stor kunskap, lång erfarenhet och en personlig kontaktperson för alla ärenden som rör din anläggning.

Tydlighet och kontroll

Månadsrapporter som tydligt beskriver din anläggning och dess prestanda.

Maximerad vinst till låg insats

Professionell hantering betyder få driftstopp och optimal produktion.

Våra erfarna tekniska förvaltare finns där för dig
Hög tillgänglighet

Vår drivkraft är att kunderna ska betrakta Eolus som en partner som gör allt för att maximera tillgängligheten och minimera driftskostnaderna över anläggningens livslängd. Genom att vi varit verksamma i över 30 år har vi byggt upp en omfattande kompetens för drift och administration av vindkraftsanläggningar och successivt utvecklat vårt erbjudande.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America