Hoppa till innehållet

Vindpeng

Eolus delar ut så kallad vindpeng för flera parker som är i drift. Detta är en form av bygdemedel som syftar till att gynna det lokala samhället ekonomiskt. Vindpengen är ett långsiktigt åtagande som delas ut årligen under hela parkens livslängd.

Vem kan ansöka

Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar utan vinstintresse, stiftelser och skolor. Vid utdelningen ligger prioritet på ansökningar som har ett lokalt syfte och främjar områden såsom besöksnäring, infrastruktur, fritidsverksamhet, barn-, ungdoms- och äldreverksamhet, samt natur och kulturmiljö på ett långsiktigt hållbart sätt.

För att stöd ska kunna beviljas ska projektet avse utveckling av det stödberättigade området -se karta över geografiskt område under respektive park.

Urvalskriterier

Vid urval av vilka projekt som ska beviljas medel prioriteras projekt som bedöms gagna många och som bedöms vara långsiktigt hållbara. För mer detaljer kring de urvalskriterier som används för att bedöma inkomna ansökningar, ladda ner dokumentet Urvalskriterier bygdemedel för den park som ansökan avser.

Ansökningstiden för 2024 är nu stängd och öppnar igen i september. Information om vilka föreningar som tilldelats medel för 2024 finns under respektive park.

Ansök

Vindpark Jenåsen färdigställdes i augusti 2018. För denna park delas totalt 115 000 kronor ut per år.

Läs mer här

Vindpark Kråktorpet färdigställdes i november 2019. För denna park delas totalt 215 000 kronor ut per år.

Läs mer här

Vindpark Nylandsbergen färdigställdes i augusti 2019. För denna park delas totalt 90 000 kronor ut per år. 

Läs mer här

Vindkraftsparkerna Skallberget/Utterberget och Tjärnäs färdigställdes under hösten 2023.

Totalt kan man ansöka om 160 000 kronor årligen för dessa parker.

Läs mer här

Vindpark Stor-Skälsjön etableras för närvarande. För denna park delas totalt 420 000 kronor ut per år.

Läs mer här

*Kontaktuppgifter som medföljer ansökan kommer att finnas kvar i Eolus register upp till tre år efter ansökningsperiodens slut. Mottagare har 3 år på sig att nyttja tilldelade medel för sin investering/projekt.

Sigrid Carstairs

Sustainability Specialist

sigrid.carstairs@eolus.com +46 70 284 48 07

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America