Hoppa till innehållet

Skallberget/Utterberget, Tjärnäs

Vindkraftsparkerna Skallberget/Utterberget och Tjärnäs färdigställdes under hösten 2023.

Våren 2024 öppnades  ansökan om vindpeng för dessa parker. Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar utan vinstintresse, stiftelser och skolor. Totalt kan man ansöka om 160 000 kronor årligen för dessa parker. För vidare information om vem som kan ansöka om vindpeng från vindparkerna Skallberget/Utterberget och Tjärnäs, se riktlinjer för ansökan samt urvalskriterier.

Ansökan om vindpeng för 2024 har nu stängts och kommer öppna igen i september.
För vindparkerna Skallberget, Utterberget och Tjärnäs tilldelades följande föreningar vindpeng 2024:

 • Föreningen Horndals Brukspark
 • Horndals IF
 • Horndals Ideella Badmintonförening
 • Grönsinka Vattenförening
 • Lövsjöns Samfällighetsförening
Ansökningsperiod
Sista tilldelningsdatum

Kontaktuppgifter som medföljer ansökan kommer att finnas kvar i Eolus register upp till tre år efter ansökningsperiodens slut. Mottagare har 3 år på sig att nyttja tilldelade medel för sin investering/projekt.

Sigrid Carstairs

Sustainability Specialist

sigrid.carstairs@eolus.com +46 70 284 48 07

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America