Hoppa till innehållet

Historia & namn

När Eolus grundades 1990 var vi en föregångare i Sverige. Vi kan med ödmjuk stolthet konstatera att vi banade väg för kommersialisering av vindkraftsindustrin i Sverige. Djupt rotade i den skånska myllan lyfte vi blicken med en vision om en hållbar framtid. Från småskalig, innovativ energiproduktion i nära samarbete med visionära kunder har vi växlat upp mot nya horisonter där varken geografiska avstånd eller tekniska utmaningar stoppat oss. Över 30 år senare är vi ett av Sveriges mest etablerade börsbolag inom projektering av förnybar energiproduktion, med verksamhet i flera länder.

Tidslinje

1990 Eolus bildas i Osby

1991 Det första verket på 0,2MW reses på Öland

1996 Det första verket på 0,6MW reses på Gotland

2002 Det första verket på 1,8MW etableras i Skåne

2004 Företaget flyttar till Hässleholm. Samma år reses vårt 100:e vindkraftverk

2009 Eolus noteras på Nasdaq OMX First North. Det 200:e vindkraftverket färdigställs

2012 Etablering i Baltikum

2012 Per Witalisson utses till VD för Eolus efter att ha varit CFO 2006-2012

2013 Eolus etablerar sitt 400:e vindkraftverk

Ombyggda projektet Wind Wall i USA

2014 Eolus tar steget in i Finland genom förvärv av två projekt under utveckling. Vindkraftsprojektet Öyfjellet får tillstånd

2015 Eolus B-aktie noteras på Nasdaq Stockholm Small Cap. Eolus går in på den amerikanska marknaden och förvärvar två vindkraftsprojekt i delstaten Nevada

2017 Företagets affärsidé breddas till att förutom vindkraft även omfatta andra former av förnybar elproduktion och energilagring. Eolus etablerar sitt 500:e verk

2018 Eolus fortsätter expansionen i USA med förvärv av ett solenergi- plus batterilagringsprojekt i tidig utvecklingsfas

2019 Byggstart för repoweringprojektet Wind Wall 1 i USA. Amazon Web Services, Inc har undertecknat ett Power Purchase Agreement. Eolus har nu verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och USA

2020 Eolus B-aktie flyttas till Nasdaq Stockholms Mid cap-lista. Byggnation startar för projekt Öyfjellet, Norge. Eolus färdigställer sitt 600:e vindkraftverk

2021 Eolus går in i Polen och anställer Daniel Larsson som landschef

2022 Eolus säljer ett batteriprojekt om 120 MW och ett sol- och batteriprojekt om 750 MW i USA. Projekt Stor-Skälsjön i Sverige säljs till MEAG

År 2023 passerar Eolus 100 medarbetare och har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Baltikum, Polen, USA och Spanien. Projekt Öyfjellet i Norge färdigställs. De svenska projekten Skallberget, Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog säljs till schweiziska BKW

Eolus listades på Nasdaq 2009
Eolus

Eolus (iˈoːlʊs) är en äldre svensk namnform för vindguden inom grekisk mytologi, Aiolos. Enligt Odysséen bodde han på ön Aeolia och var härskare över vindarna.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America