Hoppa till innehållet

Hållbarhetsstrategi

Så formar vi framtiden

Idag vet vi. Jordens temperatur fortsätter stiga, våra ekosystem rubbas i grunden och extrema väderförhållanden är det nya normala. Klimatförändringarna är på riktigt. I över trettio år har Eolus arbetat för att forma en framtid där alla kan leva ett gott liv, inom planetens gränser. Och även om vår planet fortfarande blir varmare har Eolus kommit en bra bit på vägen. Nu vill vi göra ännu mer.

Att lösa utmaningarna som ligger framför oss är ingen enkel uppgift. För att nå våra klimatmål och bevara våra ekosystem måste vi alla arbeta tillsammans. Därför har vi konkretiserat våra höga ambitioner i tre specifika hållbarhetsmål – klimat, biologisk mångfald och samhällsengagemang.

Tre viktiga språngbrädor

Vår kärnverksamhet är avgörande för att nå klimatmålen. När vi tar hjälp av naturens krafter, både vind och sol, bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser och motverka klimatförändringarna. Men vi måste göra mer. För tillverkning och installation av vindkraftverk, solpaneler och batterier orsakar fortfarande utsläpp av växthusgaser. Vårt mål är en obetydlig klimatpåverkan och att vi ska uppnå nettonoll utsläpp genom hela vår värdekedja.

Den biologiska mångfalden är nära kopplad till klimatförändringarna. Om mångfalden minskar kommer det störa planetens näringskedjor. Då hotas balansen i naturen, vilket kan orsaka minskade bestånd och i värsta fall utrota hela arter. För vi är alla beroende av välfungerande ekosystem för att kunna leva ett gott liv, både djur och människor. Att bidra till att stärka våra kollektiva ekosystem är avgörande och här finns en naturlig koppling till vår kärnverksamhet.

Att ta sig an stora utmaningar börjar här. Där vi står. Olika intressen kan skilja sig åt och för att lyckas behöver vi nå samförstånd. Genom att involvera och respektera de som bor och arbetar nära våra projekt kan vi forma framtiden tillsammans. Det är därför dialog gör skillnad. Det är därför vårt samhällsengagemang är så viktigt.

Från ord till handling

Våra hållbarhetsmål ska vara vägledande i varje steg vi tar. De är en del av vår kärnverksamhet och ska fungera som språngbrädor mot ett minskat ekologiskt fotavtryck. Varje dag, i allt vi gör. Våra mål är att uppnå nettonoll utsläpp 2040 och en positiv nettoeffekt på biologisk mångfald 2030, samt vara den föredragna samarbetspartnern för förnybar energi 2030.

Vår vision är att möjliggöra en förnybar framtid där alla kan leva ett rikt och hållbart liv. För att skapa förutsättningar att uppnå visionen bryter vi ner våra ambitiösa mål till mindre, konkreta och realistiska milstolpar. Våra tre målområden – klimat, biologisk mångfald och samhällsengagemang – kommer att skapa en betydande förändring över tid. Både för våra medarbetare och i slutändan för allt liv på vår jord. Små steg kan göra stor skillnad. Det är så vi formar framtidens förnybara energi.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America