Hoppa till innehållet

Eolus söker tillstånd för havsbaserad vindkraft – motsvarar förnybar el till halva Stockholms län

Eolus ansöker om tillstånd hos regeringen för att bygga havsvindparken Skidbladner, med upp till 147 vindkraftverk drygt två mil norr om Gotska Sandön. Elproduktionen beräknas till 11,7 TWh per år vilket motsvarar hälften av dagens elkonsumtion i Stockholms län eller mer än tio gånger Gotlands elbehov.

– Mot bakgrund av det enorma behovet av ny elproduktion i Sverige kommer den havsbaserade vindkraften att behöva byggas ut successivt under många år framöver. En vindkraftspark av denna storlek skulle därför bli ett väsentligt bidrag till den svenska elförsörjningen, säger Per Witalisson, VD för Eolus. 

Eolus projekterar flera havsbaserade vindparker i svenska vatten, varav två ligger i svensk ekonomisk zon utanför Gotland; Skidbladner och Herkules. Tillsammans har de potential att förse Sverige med 4,6 GW installerad effekt och en total elproduktion om cirka 25 TWh per år. Skidbladner, som når en viktig milstolpe när ansökan lämnas in till regeringen, utgör ett projektområde på cirka 1 400 kvadratkilometer. Som mest kan det bli 147 vindkraftverk, med maximal totalhöjd om 360 meter till vingspets, monterade på flytande fundament som i sin tur förankras i havsbotten. 

– Målet är att Gotland ska ha ett helt förnybart energisystem 2040 och där passar initiativ som Skidbladner havsvindpark väldigt väl in, säger Lars Thomsson, samordnare Energiön Gotland. 
Området för Skidbladner vindkraftspark ligger cirka tio mil sydost om Stockholm och två mil norr om Gotska Sandön. Vindkraftsparken beräknas kunna stå klar år 2033 med en årsproduktion på 11,7 TWh. Detta motsvarar hushållsel till miljontals villor – ungefär hälften av Stockholms läns elkonsumtion idag eller mer än tio gånger Gotlands årliga elbehov. 

– En fördel med flytande vindkraft är att den kan placeras längre ut från kusten där vindförhållandena är ännu bättre och den visuella påverkan minimal. Eolus var pionjärer när vi startade som vindkraftsutvecklare på 90-talet. Nu ser vi fram emot att vara bland de första som förverkligar flytande vindkraft i Östersjön, säger Anna Lundsgård, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Eolus. 
 
Skidbladner i korthet 
Antal verk: max 147 st
Totalhöjd: max 360 m 
Areal projektområde: 1400 km² 
Planerad installerad effekt: 2,2 GW 
Beräknad årlig elproduktion: 11,7 TWh 
Planerad driftstart: 2033 

Mer om Skidbladner vindkraftspark här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Witalisson, CEO, +46 702 65 16 15, per.witalisson@eolus.com
Anna Lundsgård, Head of Offshore, +46 73 062 65 26, anna.lundsgard@eolus.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America