Hoppa till innehållet

Skidbladner

Eolus har ansökt om tillstånd för det flytande vindkraftsprojektet Skidbladner beläget cirka tio mil sydost om Stockholm, drygt två mil norr om Gotska Sandön i Östersjön. Elproduktionen beräknas till 11,7 TWh per år vilket motsvarar ungefär hälften av Stockholms läns elförbrukning idag.

Typ

Havsbaserad vindkraft

Fas

Planering

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

11,7 TWh

Snabba fakta

Namn

Skidbladner

Antal verk

max 147 st

Areal projektområde

1400 km²

Planerad installerad effekt

2,2 GW

Totalhöjd

max 360 m

Planerad driftstart

2033

Om projektet

Eolus vill etablera en havsbaserad vindkraftpark i Östersjön, i svensk ekonomisk zon. Parken omfattar upp till 147 flytande vindkraftverk drygt två mil norr om Gotska Sandön. Elproduktionen beräknas till 11,7 TWh per år vilket motsvarar hushållsel till miljontals villor.

Skidbladner vindkraftspark kommer att bestå av vindturbiner monterade på flytande fundament, som i sin tur förankras i botten. Kommande tillståndsansökan gäller vindkraftverk med en maximal höjd på totalt 360 meter.

Området för Skidbladner vindkraftspark ligger cirka tio mil sydost om Stockholm och två mil norr om Gotska Sandön. Vindkraftsparken beräknas kunna stå klar år 2033 med en årsproduktion på 11,7 TWh. Detta motsvarar hushållsel till miljontals villor – ungefär hälften av Stockholms läns elkonsumtion idag eller mer än tio gånger Gotlands årliga elbehov.

Stort elbehov

Mot bakgrund av det enorma behovet av ny elproduktion i Sverige kommer den havsbaserade vindkraften att behöva byggas ut successivt under många år framöver. En vindkraftspark av denna storlek skulle därför bli ett väsentligt bidrag till den svenska elförsörjningen.

Eolus projekterar flera havsbaserade vindparker i svenska vatten, varav två ligger i svensk ekonomisk zon utanför Gotland; Skidbladner och Herkules. Tillsammans har de potential att förse Sverige med 4,6 GW installerad effekt och en total elproduktion om cirka 25 TWh per år. Skidbladner, som idag når en viktig milstolpe när ansökan lämnas in till Regeringen, utgör ett projektområde på cirka 1 400 kvadratkilometer. Som mest kan det bli 147 vindkraftverk, med maximal totalhöjd om 360 meter till vingspets, monterade på flytande fundament som i sin tur förankras i havsbotten.

Ansökan om tillstånd

Sommaren 2024 lämnade Eolus in ansökan om miljötillstånd till regeringen, tillsammans med en ansökan till Länsstyrelsen Gotland om ett så kallat Natura 2000-tillstånd.

Samråd genomförda

Under 2022 och 2023 bjöd vi in till avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende de planerade verksamheterna, och i samband med det togs samrådsunderlag fram. Under hösten 2023 bjöd vi in till ett kompletterande samråd avseende en justering av parkernas utformning. Inför ansökan om ett s.k. Natura 2000-tillstånd hölls sedan ytterligare ett kompletterande samråd. Allt material från samrådsprocesserna finns att läsa nedan.

De synpunkter och uppgifter som kommit in i samråden finns samlade och besvarade i en bilaga till tillståndsansökan som skickas till regeringen.

 

 

 

Milstolpar

Utredning av förutsättningar

2022

Samråd

Mars 2023

Kompletterande samråd

December 2023

Kompletterande samråd Natura 2000

April 2024

Ansökan inlämnad

Juni 2024

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America