Hoppa till innehållet

Eolus tar över hela ägandet av samarbetsbolaget SeaSapphire

Eolus och Simply Blue Group har kommit överens om att överföra hela ägandet av samarbetsbolaget SeaSapphire, som utvecklar flytande vindkraftsprojekt till havs, till Eolus.

SeaSapphire, ett joint venture som ägs till 50 procent av Eolus och till 50 procent av Simply Blue Group, bildades 2022 för att gemensamt utveckla havsbaserade vindkraftsprojekt, baserade på flytande teknologi, i Norden. Samarbetet omfattar projekt i Sverige och Finland. Samtliga projekt befinner sig i tidiga utvecklingsfaser.

Efter en strategisk översyn av sin globala projektportfölj har Simply Blue beslutat att lämna den nordiska marknaden och efter en överenskommelse mellan parterna kommer bolaget att överföra sin 50-procentiga andel till Eolus i utbyte mot en framtida vinstdelningsmekanism. Genomförandet av transaktionen är villkorat av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter.

– När vi nu riktar vårt fokus mot andra marknader vill vi önska Eolus all framgång i den fortsatta utvecklingen av SeaSapphire-projekten, säger Hugh Kelly, Co-CEO för Simply Blue Group.

– Vi ser en långsiktig potential i havsbaserad vindkraft baserad på flytande teknologier, mot bakgrund av den förväntade kraftigt ökade efterfrågan på el under de kommande decennierna. Vi avser att utveckla projekten i en takt som följer den flytande teknologins mognad och kostnadsmässiga konkurrenskraft, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Utöver de ovan nämnda projekten har Eolus ett antal andra helägda vindkraftsprojekt till havs. Under 2023 lämnades tillståndsansökningar in för tre av dessa: Västvind, utanför Göteborg, där Eolus samarbetar med Volvo Cars och Göteborgs Hamn; Arkona, söder om Skåne och Najaderna, utanför Tierps kommun i Uppsala län.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America