Hoppa till innehållet

Organisation

Välkommen till Eolus – en dynamisk och växande organisation som rymmer en passionerad grupp av över 120 medarbetare med kontor i Sverige, Finland, Polen, Lettland och USA. Genom vår platta struktur och fokus på engagemang skapar vi en miljö där vår dedikerade personal trivs och blomstrar.

Här kan du utforska våra olika avdelningar som tillsammans formar grunden för vårt arbete.

Origination fungerar som startpunkten för potentiella projekt, där vi aktivt utforskar nya affärsmöjligheter på både etablerade och nya marknader. Genom detaljerade analyser av marknader och områden utvärderar vi möjligheten att utveckla vindkraft, solkraft och energilagring. Genom dialog och avtal med markägare säkrar vi tillgången till lovande områden där förnybar energi kan utvecklas i samklang med andra samhällsintressen.

När avtal med markägare är tecknade inleds projektutvecklingen och projektidén omsätts i handling. Genom nära samarbete, och samråd med allmänheten, myndigheter och andra intressenter utför vi omfattande studier och inventeringar som behövs i tillståndsprocessen. Vi utreder allt från kulturmiljö till naturvärden och tar hänsyn till samexistens med närliggande områden, djur- och naturliv. Samtidigt optimerar vi tekniska aspekter såsom anläggningslayout, energiproduktion och elanslutning för att skapa den bästa lösningen för just den platsen. Tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning skickas in, och bedöms av relevanta myndigheter, som länsstyrelser och Mark- och miljödomstolen.

Med godkända tillstånd i handen, tar vårt kommersiella team nästa steg mot att förverkliga ett projekt och inleder dialog med potentiella investerare och leverantörer av vindkraftverk, solpaneler eller lagringslösningar . I dialog med leverantörerna finjusterar vi förberedelserna inför kommande byggnation. Vi matchar även projekt med potentiella investerare och utforskar möjligheter för elhandelsavtal (PPA).

Vår byggfunktion med elingenjörer och byggprojektledare tar projekten från genom bygg- och leveransfasen, där vi leder byggnationen av projektet på uppdrag av kunden. Vi agerar som beställare gentemot entreprenörer för projektet, elnätsinstallatörer och andra leverantörer. Oavsett om det gäller vindkraft, solenergi eller lagring, hanterar vi allt från vägbyggen, fundament och elnät till montering och driftsättning av anläggningarna. Genom noggrann planering och övervakning säkerställer vi att projekten följer tids- och kostnadsplaner samt håller högsta kvalitet.

När projektet är klart tar Eolus ofta hand om drift och förvaltning av de färdiga anläggningarna på uppdrag av ägaren. Detta görs via vårt dotterbolag Eolus Wind Power Management (EWPM). Genom att bibehålla en nära kontakt med tillverkare av turbiner och utföra regelbundna inspektioner ser vi till att serviceavtal efterlevs. Våra tekniska förvaltare sköter övervakning, kontroll, uppföljning och inspektioner av anläggningarna. De övervakar även överensstämmelse med myndighetsvillkor, miljökrav och arbetsmiljöstandarder. Dessutom har vi driftekonomer som hanterar bokföring, ekonomisk rapportering, arrendeutbetalningar, försäkringsärenden och elcertifikatrapportering för att skapa en problemfri ägarupplevelse för våra kunder.

Vårt passionerade Offshore-team fokuserar på havets möjligheter till vindkraftsprojekt. Oavsett om det handlar om våra egna visionära projekt eller samarbete med andra utvecklare, skapar vi en kraftfull närvaro i Sverige och Finland. Vi formar storskaliga vindkraftsparker längs kusterna i Sverige, Finland, Baltikum och Polen där innovation och hållbarhet går hand i hand. Inom Eolus Offshore stakar vi ut kursen mot en förnybar framtid till havs.

Vill du vara en del av vårt team?

Vi tror att vår vision om en förnybar framtid där alla kan leda ett rikt och hållbart liv kommer att förverkligas genom framåtriktat tänkande och visionära idéer. Om du också vill vara en del i att forma framtidens förnybara energi, kontakta oss. Vi skulle gärna vilja träffa dig.

Se våra lediga tjänster

På Eolus samarbetar vårt specialistteam sömlöst över avdelningar för att erbjuda specialistkompetens till projektledare i varje steg av projektutvecklingen. Oavsett om det handlar om tillstånd, komplicerade kartor eller detaljerat underlag, fungerar våra specialister som experter i projekten och bidrar till deras framgång.

På Eolus är hållbarhet en del av organisationen som stödjer integrationen av alla hållbarhetsaspekter i bolaget – vår ryggrad i resan mot en ansvarsfull och långsiktig framtid. För oss räcker det inte att veta att våra projekt bidrar till en förnybar framtid, vi vill att hållbarhet genomsyrar varje aspekt av vår verksamhet och säkerställa att Eolus är en drivande kraft i energiomställningen. Med ett djupt rotat engagemang är målet att varje steg vi tar leder till en mer medveten och livskraftig morgondag.

Finans- och ekonomifunktionerna hanterar allt som rör bolagets och anläggningarnas ekonomi. Här hanteras redovisning och administration, controlling, finansiering och koncernredovisning. Våra driftekonomer, en del av EWPM, tar hand om parkernas ekonomi, bokföring, rapportering och utbetalningar.

Vår HR-avdelning står i spetsen för en harmonisk arbetsmiljö där engagemang och samhörighet blomstrar. Genom dedikerade insatser sträcker sig deras arbete över Eolus verksamhet i hela Europa, och de formar en arbetsmiljö där trivsel och framåtanda frodas. Med fokus på rekrytering och strategisk personalutveckling styr de Eolus mot att vara en spännande och intressant arbetsgivare, där möjligheter för tillväxt och framgång är omfattande.

Kommunikationsavdelningen väver samman olika trådar av vår verksamhet till kommunikation som sträcker sig över interna och externa kommunikationskanaler, finansiell kommunikation, projektkommunikation, opinionsbildning och utveckling av vårt varumärke. Genom vår kommunikation blir Eolus en synlig kraft som speglar vår hängivenhet, energi och glädje, och berättar vår historia för världen.

Eolus IT-avdelning fungerar som vårt digitala ankare, med en central roll i att garantera vår säkerhet och effektivitet i en modern arbetsmiljö. Genom kontinuerlig innovation och teknisk expertis optimeras vårt digitala landskap för att möjliggöra sömlös samverkan med de program och förutsättningar som är kritiska för vår framgångsrika resa.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi har samlat kontaktinformation till våra medarbetare och kontor för att enkelt hitta den person eller det kontor du vill komma i kontakt med.

Kontakta våra anställda och kontor

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America