Hoppa till innehållet

Styrelse

Eolus styrelse beslutar om bolagets affärsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar och försäljningar, årsredovisning och delårsrapporter samt andra övergripande frågor av strategisk natur. Styrelsen utser även den verkställande direktören som ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens anvisningar.

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman och ska bestå av lägst fyra och högst tio ordinarie ledamöter och högst sex suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter.

Angivet aktieinnehav omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

Hans-Göran Stennert Styrelseordförande

Född: 1954
Invald: 2008, ordförande sedan 2009

Utbildning och erfarenhet:
Civilekonom med lång erfarenhet från anställning och uppdrag inom IKEA-gruppen, bland annat som styrelseledamot i INGKA Holding BV som är IKEA-gruppens ägarbolag mellan 1993-2007, varav de sista nio åren som styrelseordförande. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseledamot i Cuptronic Technology AB och Familjen Kamprads stiftelse.

Aktieinnehav:
A-aktier: 380 100.
B-aktier: 606 354.

Marie Grönborg Styrelseledamot

Född: 1970
Invald: 2023

Utbildning och erfarenhet:

Magisterexamen i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola / Imperial College. Erfarenhet från ett flertal ledande befattningar inom svenska industribolag, bland annat som EVP Business Area Specialties and Solutions / Innovation inom Perstorp Group och VD för Purac AB.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseledamot i SSAB AB, Permascand Top Holding AB och Aduro Clean Technologies Inc.

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 3 025

Hans Johansson Styrelseledamot

Född: 1965
Invald: 2016

Utbildning och erfarenhet:
Lång erfarenhet inom svensk bygghandel genom uppdrag i inköpsbolaget Woody Bygghandel AB med 50 medlemsföretag samt i verksamheten i familjeföretaget Borgunda Bygghandel där han är VD. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
VD och styrelseordförande i Borgunda Bygghandel AB samt VD eller ledamot i tillhörande dotter bolag. Styrelseordförande i Borgunda Drift & Förvaltning, Borgunda Holding AB, Borgunda Logistics AB, Borgunda Tributo AB, Borgunda Uterque AB, Skövdevillan AB, Skövdevillan Holding AB och Vendunt Ett AB. Styrelsele damot i Borgunda Gård AB, Credibilis Nordic Holding AB, Norskär AB, Stenatorp Såg AB och Tile i Skaraborg AB. Bolagsman i Borgunda Fastighet Handelsbolag.

Aktieinnehav:
A-aktier: 189 520
B-aktier: 40 418

Jan Johansson Styrelseledamot

Född: 1959
Invald: 2019

Utbildning och erfarenhet:
Civilingenjör Väg och Vatten från LTH. Verksam inom Peab-koncernen mellan 1986-2013, senast som Koncernchef för Peab AB. Från 2014 till årsskiftet 2018/2019 VD för Malmö Cityfastigheter AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseordförande i Starka AB och Malmö Cityfastigheter AB. Styrelseledamot i Bravida Holding AB.

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 2 000

Hans Linnarson Styrelseledamot

Född: 1952
Invald: 2017

Utbildning och erfarenhet:
Elektronikingenjör och fil kand. Erfarenhet från ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år, som Enertec Component AB, CTC AB, Asko Cylinda AB. Ledande befattningar inom Electrolux koncernen samt VD och koncernchef Husqvarna AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseordförande i EW Fritid AB, Hörberg Petersson Tronic AB, Nibe Industrier AB och N.P. Nilssons Trävaruaktiebolag. Styrelseledamot i Inission AB, Nordiska Plast AB samt Zinkteknik i Bredaryd Aktiebolag.

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 2 500

Bodil Rosvall Jönsson Styrelseledamot

Född: 1970
Invald: 2017

Utbildning och erfarenhet:
Civilekonom Ekonomihögskolan Lunds universitet. Senior Advisor Hypergene samt Navet och ledamot kontorsstyrelsen Handelsbanken Malmö-Triangeln. VD Business Region Skåne/Näringslivsdirektör Region Skåne 2012-2016, VD Minc 2006-2012 samt befattningar inom E.on 1996-2006. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
SVD och styrelseledamot BRJ Manage ment AB. Styrelseordförande i Voice-Diagnostic Sweden AB. Styrelseledamot i Upptec AB, Språkservice i Sverige AB, Språkservice Sverige Produktions AB samt Malmö FF.

Aktieinnehav:

A-aktier: 0
B-aktier: 4 000

EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) reglerar, bland annat, att personer i ledande ställning inom Eolus och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med värdepapper utgivna av Eolus som överstiger 5 000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen. Transaktionerna anmäles till Finansinspektionen, men de för inte någon förteckning över innehav hos ledning och styrelse. Eolus tillhandahåller uppgifter om dessa personers innehav i samband med deras presentationer ovan. Med aktieinnehav i bolaget omfattas eget, direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav. Transaktioner som innebär att gränsvärdet om 5 000 EUR passeras publiceras på Finansinspektionens webbplats.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America