Hoppa till innehållet

Ansvarsfull leverantörskedja

Eolus ska följa ansvarsfulla affärsprinciper enligt internationella standarder genom hela vår värdekedja och främja hållbarhet inom och utanför företagets gränser i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål. Vi arbetar med att implementera och stärka vår leverantörshantering enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter  och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.  

Tillbörlig aktsamhet (Due Diligence)

Eolus har riskhanteringsprocess för att identifiera, förebygga och mildra risker avseende mänskliga rättigheter och miljö samt redovisa hur dessa risker hanteras. Vi har ansvar för att identifiera och hantera risker inom både vår organisation och vår leverantörskedja. Vi ställer krav på leverantörer att i sin tur identifiera och hantera risker i sin organisation och leverantörskedja. 

Kontinuerlig förbättring och samarbete

Eolus arbetar med kontinuerlig förbättring tillsammans med våra leverantörer ser arbetet med uppföljningen av principerna i vår uppförandekod som en ständigt pågående process där leverantörer och affärspartners befinner sig i olika utvecklingsstadier. Vi är övertygade om att vi genom att samarbeta har större möjlighet att identifiera, förebygga, mildra och åtgärda kränkningar av mänskliga rättigheter och påverkan på miljön. Vi förväntar oss därför att våra leverantörer samarbetar med oss för att kontinuerligt förbättras när det gäller sociala och miljömässiga frågor. 

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners

Eolus kräver att alla leverantörer och affärspartners bedriver sin verksamhet ansvarsfullt och ärligt i enlighet med de principer som fastställs i vår uppförandekod för leverantörer och affärspartners. Eolus förväntar sig att leverantörer och affärspartners säkerställer att deras leveranskedja följer liknande standarder. 

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America