Hoppa till innehållet

Sol

Solenergi, eller solkraft, är en annan viktig del av Eolus framtidsinriktade förnybara energilösningar. Solkraft utnyttjar den enorma mängd energi som solen strålar ut dagligen för att producera elektricitet och värme.

Precis som landbaserad vindkraft på vissa marknader är det billigaste sättet att tillföra ny produktionskapacitet är solkraft det på andra. Kostnadsreduktioner tillsammans med olika stöd har gett en snabb utbyggnadstakt i flera länder. Eolus inriktar verksamheten inom sol på större anläggningar och har ingen verksamhet riktad mot privatpersoner. Erfarenheten som upparbetats genom mer än 30 års projektering av vindkraft ger oss god kunskap även inom etablering av storskaliga anläggningar inom solkraft.

Genom att integrera solkraft i vår portfölj av förnybara energilösningar strävar Eolus mot att minska beroendet av icke-förnybara energikällor och bidra till en mer hållbar framtid. Solkraft är en nyckelkomponent för att möjliggöra energiomställningen och skapa en värld där energiproduktion sker inom planetens gränser och med minimal påverkan på miljön.

Solkraft för framtiden

Viktigt bidrag i omställningen

Sveriges elbehov kommer dubbleras de kommande tjugo åren, enligt Energimyndighetens uppskattning. För att möta detta behov blir solkraften, som en outtömlig och fossilfri energikälla, en viktig del i omställningen.

Skonsamt nyttjande av mark

En solkraftspark består av solpaneler som är uppställda på stativ som pålas ned i marken. Endast små markytor behöver hårdgöras. Därför är det enkelt att återställa området efter nedmontering och projekttidens slut.

God och stabil avkastning

Solkraftens produktion över året är lätt att förutspå, och ändrar sig inte mycket från år till år. Ersättningsnivån för dig som markägare är attraktiv och konkurrenskraftig jämfört med annan markanvändning.

Effektiv etablering

Solkraft är den storskaliga energikälla som går snabbast att bygga ut. Tillståndsprocessen och byggtiden är kortare än för någon annan storskalig elproducerande anläggning.

Solar Stewardship Initiative

Eolus är medlem i Solar Stewardship Initiative (SSI), ett solspecifikt värdekedje-trygghetsprogram som kombinerar leveranskedje-integritet med förbättrad miljö-, social- och styrelsegemenskap (ESG) prestanda. Med stöd från mer än 60 organisationer över hela den globala solvärdekedjan arbetar SSI för att främja ansvarsfullt källförvärv och raffinering av material, förbättra återvinningsbarheten hos solprodukter och minimera miljöpåverkan i samband med produktion av solpaneler.

Läs mer här

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America