Hoppa till innehållet

Marknader

Eolus verksamhet sträcker sig långt bortom Sveriges gränser. Vi utvecklar projekt i Sverige, Norge, Finland, Baltikum, Polen, USA och Spanien.

Vi på Eolus är fast beslutna att driva på utvecklingen av hållbar energi och forma en mer hållbar framtid för kommande generationer. Genom vår långa erfarenhet, tekniska kompetens och passion för förnybar energi fortsätter vi att vara en pålitlig partner för att möta världens växande energibehov på ett ansvarsfullt sätt.

Sverige

Eolus sätter prägeln på Sveriges vindkraftslandskap. Vi har byggt cirka 13 procent av Sveriges alla vindkraftverk och idag finns ungefär hälften av vår totala projektportfölj i Sverige. Här i vårt hemland har vi skapat en stabil bas, där merparten av våra kontor och dedikerade medarbetare finns.

Där vi har våra rötter och vår historia – i Sverige – har vi också vår största marknad. Vid slutet av 2022 utgjorde svenska projekt hela 43 procent av vår projektportfölj. Med en total kapacitet på 9 562 MW har vi en balanserad portfölj, med 90 procent land- och havsbaserad vindkraft och tio procent solkraft.

Sötterfällan vindkraftspark, jönköping
USA

Vår globala resa tar oss till spännande horisonter och med en betydande andel av vår projektportfölj är USA vår näst största marknad. Här skapar våra projekt en mångfald av hållbara möjligheter.

Vår amerikanska resa började år 2015, och vid utgången av 2022 fanns en fjärdedel av vår projektportfölj i USA. Med en projektportfölj där sol, vind och batterilagring delas lika, riktar vi fokus mot delstaterna Kalifornien, Arizona, Nevada, Idaho, Utah, Wyoming, Washington och New Mexico i västra USA.

Finland

Eolus har under flera års tid haft verksamhet i Finland. Under de senaste åren har vi med ledning av den lokala landschefen byggt upp en stark organisation i Finland. Den finländska projektportföljen har ett stort fokus på den havsbaserade vindkraften men vi utvecklar också landbaserad vindkraft i olika delar av landet.

wind wall, kalifornien
Polen

Eolus har varit aktivt i Polen sedan 2021 och på kort tid har vi byggt en betydande projektportfölj och en stark organisation under ledning av en landschef. Projektportföljen utgörs huvudsakligen av solprojekt, men vi har även några landbaserade vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas. Vi utvecklar både i egen regi och tillsammans med några strategiska och långsiktiga samarbetspartners. Vi deltar också i statliga tilldelningsprocesser för havsbaserad vindkraft.

Baltikum

Eolus har varit aktivt i Baltikum i över tio år och har etablerat vindkraftverk i Estland. Under 2022 tillförde vi nya resurser genom att anställa en ny chef för verksamheten i Baltikum och flera nya medarbetare i Lettland. Projektportföljen avser landbaserad vind.

ØYFJELLET vindkraftspark, norge​
Spanien

I Spanien har Eolus för närvarande ett hybridprojekt för vind- och solkraft på 750 MW. Projektutveckling hanteras av vår svenska organisation.

Norge

Eolus har utvecklat två stora vindkraftsprojekt i Norge: Stigafjellet som stod klart 2020 och Øyfjellet som var klart i slutet av 2022. Projektutveckling i Norge hanteras av vår svenska organisation.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America