Hoppa till innehållet

Socialt ansvar

För en långsiktigt hållbar energiomställning behöver vi göra affärer på ett ansvarsfullt sätt. Förtroende, transparens, respekt, empati och samarbete är kärnvärden i vår kultur och ska genomsyra allt vi står för och allt det vi gör. 

Sociala Mål:
Samhällsengagemang

2030: Den föredragna aktören för utveckling av förnybar energi i lokala samhällen
Vi är kända för att vara ett ansvarstagande och pålitligt företag med ett öppet och omtänksamt förhållningssätt.

Mänskliga rättigheter

För Eolus är det viktigt att mänskliga rättigheter respekteras i alla delar av vår värdekedja. Vi stödjer erkända internationella konventioner om mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor och har nolltolerans mot barnarbete, tvångsarbete och människohandel.
Läs mer här

Samhällsengagemang

Eftersom vind- och solprojekt förändrar närområdets miljö behöver vi ha öppna och transparenta dialoger med människor som bor och verkar i området samt hitta sätt att bidra till lokal utveckling.
Läs mer här

Medarbetare och företagskultur

Våra engagerade medarbetare är en viktig tillgång för Eolus och det är de som driver utvecklingen av våra projekt. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och har därför fokus på kunskap, utveckling och arbetsmiljö.
Läs mer här

Hälsa och säkerhet

Vår målsättning är att alla som arbetar för Eolus ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö. Eolus har en nollvision vad gäller olyckor, såväl för egna medarbetare som för entreprenörer och samarbetspartners.
Läs mer här

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America