Hoppa till innehållet

Fakta om förnybar energi

Det är viktigt att basera våra uppfattningar om förnybar energi på fakta och aktuell forskning för att bättre förstå deras fördelar och begränsningar. Här är några vanliga uppfattningar om vind- och solkraft, som vi bemöter baserat på forskning och vår erfarenhet.

Fakta om förnybar energi

Förnybar energi är energi som hämtas från naturliga resurser som är outtömliga eller förnyas snabbare än de förbrukas. Det inkluderar källor som solenergi, vindkraft, vattenkraft, geotermisk energi och biomassa.

Förnybar energi är viktig eftersom den minskar beroendet av fossila bränslen som olja, kol och naturgas. Den bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en hållbar energiförsörjning för framtida generationer.

De vanligaste typerna av förnybar energi inkluderar solenergi (från solen), vindkraft (från vinden), vattenkraft (från rinnande vatten), geotermisk energi (från jordens inre värme) och biomassaenergi (från organiskt material).

Solenergi omvandlas till elektricitet med hjälp av solceller. Dessa celler absorberar solljus och genererar en elektrisk ström genom en process som kallas fotovoltaisk effekt.

Enligt FN:s klimatpanel skulle nyproduktion av el från vind- och solkraft kunna minska de globala utsläppen av växthusgaser med 17 procent år 2030 – lika mycket som hela Europas klimatpåverkan.

Varje ny TWh fossilfri el som ersätter bensin på våra vägar minskar Sveriges utsläpp med nära 2 procent. Varje ny TWh vindkraft som möjliggör stålproduktion utan kol minskar utsläppen med motsvarande drygt 1 procent, enligt Svensk Vindenergi.

En ny TWh el från svensk vindkraft minskar utsläppen av växthusgaser med cirka 600 000 ton, antingen genom att elektrifiera industri- och transportsektorn i Sverige, eller genom att via export ersätta användningen av kol och fossila bränslen i våra grannländer.

Vindkraftverk innehåller rotorblad som fångar upp vindens energi och driver en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet.

Länder som Tyskland, Kina, USA, Sverige och Danmark är några av de ledande när det gäller att anta och utveckla förnybar energi.

Vanliga myter om förnybar energi

Undersökningar har visat att vindkraftverk faktiskt orsakar betydligt färre fågel- och djurkollisioner än faktorer som katter och fönster. Moderna vindkraftverk implementerar också åtgärder för att minska påverkan på fåglar.

Även om solkraftverk producerar mindre energi under nattetid och molniga dagar, kan de fortfarande generera betydande mängder elektricitet. Energilagringssystem kan också användas för att spara överskott av energi för användning under molniga perioder.

Moderna vindkraftverk är utformade för att minimera ljudstörningar och vibrationer. De flesta vindkraftverk orsakar inte betydande bullerproblem för närboende.

Priset på solceller har minskat avsevärt de senaste åren, vilket gör dem mer överkomliga. Beroende på lokala förhållanden kan solcellsanläggningar generera tillräcklig besparing på energikostnaderna för att återbetala investeringen på relativt kort tid.

Både vind- och solkraft har gjort betydande framsteg när det gäller effektivitet och kapacitet. Med teknologiska framsteg och en diversifierad energimix kan de förse betydande mängder energi till elnätet.

Med modern teknik kan vind- och solenergi utvinnas effektivt utan att ta upp stora mängder mark. Solceller kan monteras på tak, fasader och andra ytor, medan vindkraftverk kan placeras på land eller till och med till havs.

Även om vind- och solkraft är väderberoende, kan noggrann planering, energilagring och en diversifierad energimix bidra till att balansera energiförsörjningen och minimera intermittensen.

Förnybar energi i siffror

Global elproduktion från förnybara källor (2021)
0 %
Global installerad kapacitet för solkraft (2021)
0 GW
Jobb inom förnybara energisektorn globalt (2021)
0 M

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America