Hoppa till innehållet

Tietoa uusiutuvasta energiasta

Käsityksemme uusiutuvasta energiasta perustuu faktoihin ja ajantasaiseen tutkimustietoon, jotta voimme ymmärtää siihen liittyvät hyödyt ja rajoitteet. Tältä sivulta löydät muutamia yleisiä käsityksiä tuuli- ja aurinkovoimasta, joihin haluamme vastata tutkimustiedon ja oman kokemuksemme pohjalta.

Yleisiä myyttejä uusiutuvasta energiasta

Tutkimusten mukaan tuulivoimalat aiheuttavat harvemmin lintujen tai muiden eläinten kuolemia kuin esimerkiksi kissat ja ikkunat. Nykyaikaisissa tuulivoimaloissa on olemassa keinoja lintuihin kohdistuvien vaarojen vähentämiseksi.

Vaikka aurinkovoimalat tuottavat vähemmän sähköä öisin ja pilvisinä päivinä, on niiden tuottaman sähkön määrä joka tapauksessa kokonaisuutena merkittävä. Aurinkovoimalla tuotettua ylijäämäenergiaa voidaan varastoida energian varastointijärjestelmiin pilvisten kausien varalle.

Nykyaikaiset tuuliturbiinit on suunniteltu niin, että ne tuottavat aiempaa vähemmän melusaastetta ja tärinää. Useimmat tuulivoimalat eivät aiheuta merkittävää meluhaittaa alueen asukkaille.

Aurinkopaneelien hinnat ovat viime vuosina laskeneet huomattavasti. Paikallisista olosuhteista riippuen investointi aurinkovoimaan maksaa yleensä itsensä takaisin suhteellisen nopeassa ajassa.

Sekä tuuli- että aurinkovoiman teho ja tuotantokapasiteetti ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosina. Kehityksen sekä eri tuotantomuotojen yhdistelyn ansiosta tuuli- ja aurinkovoimalla voidaan tuottaa huomattavia määriä sähköenergiaa.

Teknologisen kehityksen ansiosta tuuli- ja aurinkovoimaa voidaan tuottaa yhä tehokkaammin pienemmällä maa-alueella. Aurinkopaneeleita voidaan asentaa katoille, seiniin ja muille pinnoille, jolloin ne eivät vie maa-alaa. Tuulivoimaloiden kasvaneen tuotantokapasiteetin ja koon vuoksi voimaloita tarvitaan aiempaa vähemmän suuren energiamäärän tuottamiseen.

Tuuli- ja aurinkovoima ovat säästä riippuvaisia, mutta huolellisen suunnittelun, energian varastointiratkaisujen ja monipuolisen energian tuotantomuotojen yhdistelyn avulla sääriippuvuutta voidaan tasapainottaa ja tuotantokatkokset minimoida.

Uusiutuvan energian avainlukuja

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus (2021)
0 %
Aurinkovoiman tuotantokapasiteetti maailmalla (2021)
0 GW
Työpaikkaa uusiutuvan energian parissa (2021)
0 milj.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America