Hoppa till innehållet

Usein kysytyt kysymykset

Tervetuloa usein kysyttyihin kysymyksiin! Olemme listanneet tällä sivulla yleisimpiä uusiutuvaan energiaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Uusiutuva energia on energiaa, jota saadaan ehtymättömistä tai kulutusta nopeammin uusiutuvista luonnonvaroista. Uusiutuvan energian lähteitä ovat aurinkoenergia, tuulivoima, vesivoima, maalämpö ja biomassa.

Uusiutuva energia on tärkeää, koska se vähentää riippuvuutta fossiilisista energiasta, kuten öljystä, hiilestä ja maakaasusta. Uusiutuva energia auttaa vähentämään kasvihuonepäästöjä ja ilmansaasteita sekä torjumaan ilmastonmuutosta, minkä vuoksi sillä pystytään turvaamaan kestävä energiantuotanto tuleville sukupolville.

Yleisimmin käytettyjä uusiutuvan energian muotoja ovat aurinkoenergia (jota saadaan auringosta), tuulivoima (tuulesta), vesivoima (virtaavasta vedestä), maalämpö (maansisäisestä lämmöstä) ja biomassaenergia (orgaanisesta materiaalista, kuten puusta).

Aurinkopaneelit muuntavat auringosta tulevan valoenergian sähköksi imemällä auringonvaloa ja tuottamalla sähkövirtaa aurinkokennotekniikan avulla.

Tuuli pyörittää tuulivoimalan siipiä tai lapoja, joiden liike pyörittää generaattoria, jonka liike muunnetaan sähköksi.

Vesivoima tarkoittaa virtaavan veden hyödyntämistä sähkön tuotantoon. Vesivoimalla sähkövoimaa tuottavat voimalat vaikuttavat vesistöjen ekosysteemeihin ja kalakantoihin sekä aiheuttavat vedenpinnan tason vaihtelua.

Bioenergiaa saadaan biomassasta eli orgaanisista materiaaleista, kuten puusta, peltokasveista ja bioperäisistä jätteistä. Maalämpö tarkoittaa maansisäisen lämpöenergian hyödyntämistä poraamalla syviä maalämpökaivoja.

Johtavia maita uusiutuvan energian käytössä ja kehittämisessä ovat esimerkiksi Saksa, Kiina, Yhdysvallat, Ruotsi, Tanska ja Suomi.

Uusiutuvaan energiaan liittyviä teknologisia edistysaskeleita ovat muun muassa aurinkopaneelien hyötysuhteen paraneminen, tuuliturbiinien tekninen kehitys, energian hallinnan tehostamiseksi suunnitellut älysähköverkot ja energian varastointiratkaisujen edistyminen.

Uusiutuva energia vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöjä, mikä auttaa hidastamaan ilmaston lämpenemistä.

Haasteita ovat energialähteiden (aurinko ja tuuli) vaihtelevuus, niiden kautta syntyvä tarve energian varastointiteknologioille, infrastruktuuriin tarvittavat investoinnit sekä siirtyminen pois jo käytössä olevista energiajärjestelmistä.

Uusiutuva energia luo uusia työpaikkoja esimerkiksi tuotantolaitoksen asennuksen, käytön ja huollon parissa. Lisäksi pidemmällä aikavälillä uusiutuva energia mahdollistaa säästöjä ja taloudellisia hyötyjä polttoainekustannusten pienenemisen ja ympäristöhaittojen vähenemisen kautta. Uusiutuvan energian hankkeet vaikuttavat paikallisesti esimerkiksi myös kiinteistöverojen kautta.

Mikroverkot ovat pieniä sähköverkkoja, jotka toimivat itsenäisesti tai osana isompaa verkkoa. Älyverkot taas ovat sähköjärjestelmiä, jotka hyödyntävät edistyksellistä teknologiaa energiavirtojen ja energian jakelun valvontaan, hallintaan ja optimointiin.

Voit asentaa aurinkopaneeleja talosi katolle, käyttää energiatehokkaita laitteita ja vähentää energian kulutusta kytkemällä pois valaistuksen ja sähköt laitteista, kun ne eivät ole käytössä. Voit myös ostaa energiayhtiöltäsi vihreää sähköä sekä osoittaa tukeasi poliittisille aloitteille uusiutuvan energian edistämiseksi.

Uusiutuvan energian tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset. Odotukset kohdistuvat nyt uusiutuvan energian kasvavaan tarpeeseen sekä teknologiseen kehitykseen, joiden ansiosta fossiilisia energianlähteitä voidaan korvata yhä laajemmin uusiutuvalla energialla.

Uusiutuva energia

On tärkeää, että käsityksemme uusiutuvasta energiasta perustuu faktoihin ja ajantasaiseen tutkimustietoon, jotta voimme ymmärtää siihen liittyvät hyödyt ja rajoitteet.

Yleisiä myyttejä uusiutuvasta energiasta

Markkina-alueemme

Visionamme on tulevaisuus, jossa on mahdollista elää hyvää elämää planeettamme kantokyvyn rajoissa. Eolus työllistää yli 100 työntekijää ja hallinnoi hankkeita Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Tutustu markkinoihimme

Valitse markkina

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America