Hoppa till innehållet

Energian varastointi

Energian varastoinnista tulee entistä merkittävämpi tekijä tulevaisuudessa, kun tuulivoiman ja aurinkoenergian osuus energiajärjestelmässä kasvaa. Varastoinnissa voi hyödyntää erilaisia sekä suuren että pienen mittaluokan teknologioita.

Koska aurinko- ja tuulivoimaan perustuva sähköntuotanto on riippuvainen sääolosuhteista, tuotanto vaihtelee eri aikoina. Energian varastoinnin avulla huipputuotannon aikana syntyvä ylimääräinen energia voidaan ottaa talteen ja käyttää silloin, kun tuotanto on alhaisella tasolla tai kun kysyntä ylittää tuotannon. Eolus toteuttaa energian varastointijärjestelmiä, joilla voidaan varmistaa tuulivoiman ja aurinkoenergian tehokas talteenotto ja myöhempi hyödyntäminen, mikä vahvistaa uusiutuvan energiantuotannon luotettavuutta ja vastuullisuutta. Näin voidaan myös vähentää fossiilisen energian käyttöä ja edistää vihreää siirtymää.

BESS (Battery Energy Storage System)-järjestelmä varastoi ylimääräistä energiaa
Vastuullinen arvoketju

Eolus hankkii energiavarastonsa alan johtavilta valmistajilta, eikä meillä ole omaa kyvykkyyttä valmistaa varastoja. Varastointijärjestelmien valmistukseen tarvittavien raaka-aineiden louhintaan ja jalostukseen liittyy ihmisoikeusloukkausten ja ympäristövahinkojen riski, jonka vuoksi Eoluksella on käytössä tiukka due diligence -prosessi valmistajien ja toimittajien arvioimiseksi. Samalla arvioimme myös muita ​​vaihtoehtoja yhdistää voimamme alan muiden yritysten kanssa kehittääksemme akkujen arvoketjua.

Valitse markkina

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America