Hoppa till innehållet

Magazynowanie energii

W miarę wzrostu udziału energii wiatrowej i słonecznej w systemie energetycznym różne formy magazynowania energii będą stawały się coraz ważniejsze. Istnieją różne technologie magazynowania energii, zarówno na skalę przemysłową, jak i na małą skalę.

Biorąc pod uwagę, że energetyka słoneczna i wiatrowa jest zależna od warunków pogodowych, produkcja energii może się zmieniać w czasie. Magazynowanie energii umożliwia przechowanie jej nadwyżek, wytwarzanych w okresach wysokiej produkcji i wykorzystanie tej energii gdy produkcja jest niższa lub gdy zapotrzebowanie przekracza wydajność produkcji. Wdrażając systemy magazynowania energii, Eolus wspiera wydajną gospodarkę energetyczną, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia niezawodności i równowagi przyszłości energetycznej. Ponadto umożliwia to ograniczenie zużycia paliw kopalnych i wspomaga proces przechodzenia na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

BESS (BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM) SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII
Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Eolus zaopatruje się w systemy magazynowania energii u wiodących dostawców, ponieważ nie posiadamy własnych zakładów produkcyjnych. Wydobycie i rafinacja surowców wymaganych do produkcji baterii w systemach magazynowania energii jest obszarem o zidentyfikowanym ryzyku naruszenia praw człowieka i niekorzystnego wpływu na środowisko, dlatego też wdrożyliśmy rygorystyczny proces należytej oceny naszych dostawców. Oceniamy również różne alternatywne możliwości połączenia sił z innymi firmami w sektorze, aby przyczynić się do rozwoju łańcucha wartości akumulatorów.

Wybierz rynek

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America