Hoppa till innehållet

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa – zarówno lądowa, jak i morska – odgrywa kluczową rolę w naszych przyszłych inicjatywach w dziedzinie energii odnawialnej. Wykorzystując moc wiatru, Eolus przekształca ten zasób naturalny w energię elektryczną, umożliwiając zrównoważone inwestycje na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Turbiny wiatrowe są strategicznie usytuowane w miejscach, gdzie wiatr jest silny i regularny, aby zoptymalizować produkcję energii. Ta forma energii odnawialnej jest częścią naszych szerszych wysiłków na rzecz tworzenia innowacyjnych i dostosowanych do potrzeb rozwiązań energetycznych, które obejmują również energię słoneczną i magazynowanie energii. Eolus pragnie zbudować przyszłość, w której zasoby naszej planety nie będą nadużywane. Jesteśmy przekonani, że odnawialne źródła energii są częścią rozwiązania.

Projekt wiatrowy kråktorpet w Szwecji
Lądowa energia wiatrowa

Na wielu rynkach lądowa energetyka wiatrowa jest jednym z najtańszych, jeśli nie najtańszym, sposobem na zwiększenie mocy wytwórczej. W związku z tym na korzyść rozbudowy lądowej energii wiatrowej przemawiają nie tylko względy środowiskowe, lecz również możliwość przyczynienia się do konkurencyjności cen energii elektrycznej. Eolus ma bogate doświadczenie w zakładaniu lądowej energetyki wiatrowej oraz doskonałą zdolność do realizacji najlepszych projektów. Do tej pory firma Eolus stworzyła lądowe farmy wiatrowe w Szwecji, Norwegii, USA i Estonii.

Wykorzystanie lądowej energii wiatrowej oznacza instalowanie turbin wiatrowych na lądzie, zwykle na wysoko położonych płaskowyżach lub na wybrzeżu, gdzie wiatry są silne i stabilne. Typowa lądowa turbina wiatrowa składa się z wysokiej wieży z dużymi łopatami, które przejmują energię wiatru i napędzają generator wytwarzający energię elektryczną. Ten rodzaj energii wiatrowej jest stosunkowo powszechny i stał się znaną cechą krajobrazu na całym świecie, umożliwiając lokalną produkcję energii i zmniejszając zależność od paliw kopalnych.

Morskie farmy wiatrowe
Morska energia wiatrowa

Morska energia wiatrowa oznacza, że turbiny wiatrowe są instalowane na morzu. Turbiny mogą być instalowane na fundamentach stojących na dnie morskim, lub mogą być instalacjami pływającymi, zakotwiczonymi w dnie. Zaletą morskiej energii wiatrowej jest możliwość wykorzystania silnych wiatrów przy jednoczesnym zmniejszeniu zakłóceń na lądzie.

W miarę upływu czasu koszty rozwoju morskiej energetyki wiatrowej coraz bardziej się zmniejszają i jest oczywiste, że jej rozbudowa będzie ważnym elementem przejścia na system energii odnawialnej zarówno na poziomie regionalnym, jak i globalnym. Wynika to po części z możliwości budowy dużych obiektów wykorzystujących potężne turbiny o wysokiej wydajności i niewielkim wpływie na człowieka.

Wybierz rynek

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America