Hoppa till innehållet

Energia słoneczna

Energia słoneczna, zwana również energią fotowoltaiczną, jest kolejnym ważnym składnikiem przyszłościowych rozwiązań firmy Eolus w zakresie energii odnawialnej. Rozwiązanie to wykorzystuje ogromną energię emitowaną każdego dnia przez słońce do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Podobnie jak lądowa energia wiatrowa jest najtańszym sposobem na zwiększenie mocy wytwórczej na niektórych rynkach, energia słoneczna spełnia taką samą rolę na innych rynkach. Obniżenie kosztów, w połączeniu z różnymi dotacjami, doprowadziło do szybkiego rozwoju tej technologii w wielu krajach. Nasza działalność w zakresie energii słonecznej koncentruje się na większych obiektach, Eolus nie prowadzi inicjatyw skierowanych bezpośrednio do konsumentów. Doświadczenie zdobyte w ciągu ponad 30 lat projektowania elektrowni wiatrowych dało nam również wiedzę w zakresie tworzenia instalacji fotowoltaicznych na skalę przemysłową.

Poprzez włączenie energii słonecznej do naszego portfolio rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, Eolus dąży do zmniejszenia zależności od nieodnawialnych źródeł energii i pragnie przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości. Energia słoneczna jest kluczowym elementem umożliwiającym transformację energetyczną i stworzenie świata, w którym wytwarzanie energii odbywa się bez nadużywania zasobów naszej planety i przy minimalnym wpływie na środowisko.

Energia słoneczna w przyszłości

Ważny wkład w transformację

Jak wynika z szacunków Szwedzkiej Agencji Energii, zapotrzebowanie na energię elektryczną w Szwecji podwoi się w ciągu najbliższych 20 lat. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, energia słoneczna – nieskończone i wolne od paliw kopalnych źródło energii – będzie stanowić ważny składnik transformacji.

Rozważne użytkowanie gruntów

Farma słoneczna składa się z paneli słonecznych, przymocowanych do stojaków, które są wbijane w ziemię. Wymaga to utwardzenia jedynie niewielkich powierzchni gruntu, dlatego po zakończeniu projektu łatwo jest przywrócić teren do pierwotnego stanu.

Stabilna i opłacalna inwestycja

Produkcja energii słonecznej w ciągu roku jest łatwa do przewidzenia i niewiele się zmienia z roku na rok. Właścicielom gruntów oferuje się atrakcyjną rekompensatę, której wysokość jest konkurencyjna w porównaniu z innymi rodzajami użytkowania gruntów.

Efektywna instalacja

Instalacje fotowoltaiczne to źródło energii, dające się najszybciej zbudować na skalę przemysłową. Proces wydawania pozwoleń i czas budowy są krótsze niż dla jakiejkolwiek innej technologii wytwarzania energii elektrycznej na skalę użytkową. Jednocześnie, jest to dalej długotrwały proces mogący trwać nawet do kilku lat.

Solar Stewardship Initiative

Eolus należy do Solar Stewardship Initiative (SSI), programu zapewnienia łańcucha wartości specyficznego dla branży solarnej, który łączy integralność łańcucha dostaw z lepszymi wynikami w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG). Wspierany przez ponad 60 organizacji z całego globalnego łańcucha wartości branży solarnej, SSI działa na rzecz promowania odpowiedzialnego pozyskiwania i rafinacji materiałów, poprawy możliwości recyklingu produktów solarnych oraz minimalizowania wpływu na środowisko związanego z produkcją paneli słonecznych.

Czytaj więcej

Wybierz rynek

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America